Právě pro vás pořádá krajské pracoviště Úřadu práce ČR s působností v Jičíně, v listopadu tyto dvě velké akce: tradiční regionální prezentaci středních škol Student a potřetí též Týden vzdělávání dospělých v Královéhradeckém kraji.

Potřeba vzdělání
Ve spolupráci s Královéhradeckým krajem a Asociací institucí vzdělávání dospělých připravili pracovníci KrP ÚP v Královéhradeckém kraji a jeho regionálního pracoviště pro veřejnost Týden vzdělávání dospělých (TVD), který se koná od 12. do 16. listopadu. Mottem celé akce je heslo „Vzděláváním k pestřejšímu životu".

Pro veřejnost jsou zcela zdarma připraveny ukázky kurzů a přednášky, seznámení s projekty, dny otevřených dveří, exkurze či krátkodobé praktické kurzy různorodého zaměření.

V programu TVD najdete, mimo zmiňované výstavy Student (dne 14. listopadu), například také několik kurzů práce s počítačem, ukázky líčení, jazykové kurzy. Bude představen projekt Evropské dobrovolné služby. Poradna SOROPO přináší tři současná aktuální témata – mediace, východiska ze zadlužení a komunikace napříč rodinnými vztahy.

Cyklus přednášek
Zajímavý cyklus přednášek proběhne v Regionálním muzeu a galerii na témata: Spolupráce se seniory v muzeu; Archeologie; Virtuální procházka literárním Jičínem; Lidová architektura; Příroda Jičínska, Komentovaná prohlídka Jičína. Také bezplatnou prohlídku Valdické brány s netradičním výkladem nabízí Agentura Nahoru Dolů.

Na své si přijdou patroni přírody procházkou Prachovskými skalami doplněnou o komentář nebo prezentací ZO ČSOP Křižánky, která přiblíží management chráněných území a práci stanice pro handicapované živočichy. Hlavu pozvedneme vzhůru s Jaroslavem Heršálkem ve Hvězdárně Jičín.

Státní okresní archív představí svou činnost a práci s archiváliemi. Zapojí se i jednotlivci jako Martina Hanáčková; Studium šťastných dětí se věnuje tématu krize rodiny. O svoje znalosti a zkušenosti se podělí zdravotnice Marcela Harbichová se zásadami první pomoci, lektor autoškoly Jaroslav Hlaváček, kinezioložka a cvičitelka Jitka Valentová, Markéta Šebíková se základy interiérového designu, floristka Nikol Bénová výrobou vlastní podzimní dekorace.

Ve dnech otevřených dveří bude možné navštívit neziskovou organizaci Péče o duševní zdraví a další den pokračovat péčí o tělo v Lázních Hilarion. Dále některé střední školy nabídnou výukové materiály a vzdělávací programy pro dospělé. Městská knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně připravila počítačový kurz a ukázku zacházení se čtečkou elektronických knih.

Pestrý program
Program je pestrý, sledujte proto webové stránky www.kr-kralovehradecky.cz a od konce října plakáty a programy distribuované po městě. Veškeré akce jsou určeny pro širokou veřejnost, většina z nich je naplánována na odpolední hodiny. Najdete je na dvou místech v centru Jičína, v zasedací místnosti městského úřadu na Žižkově náměstí v přízemí a v budově úřadu práce v Havlíčkově ulici, nebo je navštivte přímo v prostorách poskytovatelů ve dnech otevřených dveří.

Organizátoři věří, že se jim podaří touto nabídkou oslovit a potěšit mnohé jičínské občany, kterým je vzdělávání potřebou a možná i cestou k osobnímu a kariérovému rozvoji.⋌Radana Jakubcová, Zdeňka Procházková, ÚP ČR, kontaktní pracoviště Jičín

Program

Jičínsko, Lomnicko – Úřad práce připravil pro zájemce od pondělí 12. do pátku 16. listopadu Týden vzdělávání dospělých

Pondělí 12.11.
8.00 – 16.00 Akademie J.A.Komenského – Den otevřených dveří, Fügnerova 676, Jičín
8.00 – 17.00 Knihovna V. Čtvrtka – Den otevřených dveří, Denisova 400, Jičín
15.00 – 16.30 SŠ Lomnice n.P. – Ukázková výuka angličtiny,
Antala Staška 213, Lomnice nad Popelkou
16.00 – 17.30 Státní okresní archiv – Prezentace činnosti, archiválie, ÚP Jičín, Havlíčkova 56, 3. patro
16.00 – 17.00 M. Harbichová, zdravotnice – Základy první pomoci, MÚ Jičín, Žižkovo náměstí, přízemí
16.30 – 18.00 Autoškola Hlaváček – Novinky v předpisech, učebna Příčná ul. 267, Jičín
17.30 – 18.30 VH 2000 s.r.o. – Kurzy snižování nadváhy, MÚ Jičín, Žižkovo náměstí, přízemí

Úterý 13.11.
8.00 – 15.00 – SŠ zahradnická – Dne otevřených dveří, SŠ zahradnická, Kopidlno
8.00 – 17.00 – Knihovna V. Čtvrtka – Den otevřených dveří, Denisova 400, Jičín
8.00 – 16.00 – Akademie Jana Amose Komenského – Den otevřených dveří, Fügnerova 676, Jičín
14.00 – 15.00 – Studio šťastných dětí – Přednáška krize rodiny,
MÚ Jičín, Žižkovo náměstí, přízemí
15.00 – 16.00 – Masarykova obchodní akademie – O kurzech cestovního ruchu,
17. listopadu 220, Jičín
15.00 – 16.00 – Masarykova obchodní akademie – O jazykových kurzech,
17. listopadu 220, Jičín
15.00 – 16.00 – I. Komárková – Procházka historickým centrem, sraz – Informační centrum Jičín
16.00 – 17.00 – Květinka Jičín – Floristika, výroba podzimní dekorace, MÚ Žižkovo náměstí, přízemí
16.00 – 18.00 – Poradna SOROPO – Meditace, řešení sporů,
ÚP Jičín, Havlíčkova 56, 3. patro
16.00 – 18.00 – Autoškola Hlaváček: Novinky v předpisech,
učebna, Příčná 267, Jičín

Středa 14.11.
8.00 – 16.00 – Akademie J.A.Komenského: Den otevřených dveří, Fügnerova 676, Jičín
8.00 – 11.00, 12.00 – 17.00 – Knihovna: Zacházení se čtečkou elektronických knih, Denisova 400, Jičín
8.30 – 10.00, 10.30 – 12.00 – SVČ Déčko Náchod – Evropské dobrovolnictví pro studenty, ÚP Jičín, Havlíčkova 56, 3. patro
14.00 – 15.30 – Agentura Start – Ukázka denního make-upu,
MÚ Jičín, Žižkovo nám. přízemí
10.00 – 17.00 – KrP ÚP ČR a SPOŠKa – Výstava středních škol STUDENT 2012, Masarykovo divadlo v Jičíně, Husova
14.00 – 17.00 – Péče o duševní zdraví – Služby duševně nemocným, 17. listopadu 1074, Jičín, budova KB
15.00 – 17.00 – Poradna SOROPO – Finanční gramotnost,
ÚP Jičín, Havlíčkova 56, 3. patro
16.00 – 17.00 – Agentura Nahoru Dolů – Prohlídka s komentářem, Valdická brána
16.00 – 18.00 – PCstorm Trutnov – PC kurz MS Excel, (rezervace 950122249), MÚ
Jičín, Žižkovo nám. Přízemí
17.00 – 18.00 – ZO ČSOP Křižánky – Činnost organizace, dobrovolnictví, ÚP Jičín, Havlíčkova 56, 3. patro

Čtvrtek 15.11.
8.00 – 16.00 – Akademie J.A.Komenského: Den otevřených dveří, Fügnerova 676, Jičín
8.00 – 16.00 – SŠ podnikatelská Altman: Den otevřených dvěří, Na Tobolce 389, Jičín
10.00 – 17.00 – Soukromá SŠ MAJA – Proměny: líčení, účesy, poradenství, MÚ Jičín, Žižkovo nám. přízemí
12.15 – 14.15 – Knihovna – PC kurz pro začátečníky,(rezervace: 493532833), Denisova 400, Jičín
14.00 – 17.00 – Lázně Hilarion – Den otevřených dveří, B. Němcové 133, Jičín
14.00 – 17.30 – Regionální muzeum a galerie Jičín – Den otevřených dveří, Valdštejnovo náměstí
14.00 – 15.00 – Komentovaná prohlídka, Regionální muzeum a galerie Jičín,
Valdštejnovo náměstí
15.00 – 15.30 – Senioři v muzeu, Regionální muzeum a galerie Jičín, Vald. nám.
15.30 – 16.00 – Archeologie, dobrovolnictví, Regionální muzeum a galerie Jičín, Valdštejnovo náměstí
16.00 – 16.30 – Literární procházka Jičínem, Regionální muzeum a galerie Jičín, Valdštejnovo náměstí
16.30 – 17:.0 – Lidová architektura Jičínska,
Regionální muzeum a galerie Jičín, Valdštejnovo náměstí
17.00 – 17.30 – Příroda Jičínska, Regionální muzeum a galerie Jičín, Valdštejnovo náměstí
16.00 – 17.00 – Městské centrum Kapička – Hry s kojenci a batolaty, 17. listopadu 1004, Jičín, budova KB
17.00 – 18.00 – Studio MS design – O kurzu interiérový návrhář, ÚP Jičín, Havlíčkova 56, 3. patro
18.00 – 20.00 – Přednáška s projekcí, Raisova, Jičín, za obchvatem vpravo

Pátek 16.11.
8.00 – 16.00 – Akademie J.A.Komenského: Den otevřených dveří, Fügnerova 676, Jičín
8.00 – 14.00 – Knihovna V. Čtvrtka – Den otevřených dveří, Denisova 400, Jičín
15.00 – 17.00 – J. Krupka – Komentovaná prohlídka Prachovských skal (odjezd 15.00, příjezd Prachov zast. Č. ráj 15.13, též sraz)
15.30 – 17.00 – Poradna SOROPO – Rodinné vztahy a komunikace ÚP Jičín, Havlíčkova 56, 3. patro