Procházením nových míst byli obohaceni o mnoho zážitků. Smyslem pobytu bylo zprostředkování kontaktu se společenským prostředím prostřednictvím výletů po okolí. Zároveň byla procvičována komunikace našich klientů při nakupování, cestování dopravními prostředky a nácviku orientace po městě. Při tomto pobytu si kamarádi osvojovali dovednosti a návyky pro vedení plnohodnotného života.

Program celého pobytu byl sestaven kvalifikovanými zaměstnanci denního stacionáře tak, aby naplňoval svůj účel a zároveň i očekávání každého účastníka. Den začínal samostatnou přípravou snídaně. Počasí bylo jako stvořené pro dopolední procházky po nejbližším okolí.

Turistický pobyt stacionáře Kamarád.

V rámci nácviku osvojování si péče o domácnost kamarádi připravovali oběd a poté umývali nádobí a uklízeli kuchyň. Odpoledne bylo věnováno procvičování paměti, soutěžím a kreativnímu tvoření. Večer byl program zaměřený na relaxaci, hrály se různé společenské hry a k uvolnění před samotným spánkem se poslouchala relaxační hudba.

Díky panu Tomáši Coufalovi, který nám umožnil pobyt v jeho rekreační chatě, a také jičínským fotbalistům a házenkářům, kteří nás rovněž podpořili, mohl být tento turisticky zaměřený pobyt uskutečněn.   Kamarád Jičín