Na Novopacku se koledy zúčastnilo 58 dětí a 13 vedoucích skupin. Celkem se podařilo vybrat 98 578 Kč (vloni 86 381), z toho ve Staré Pace, Brdě a Krsmoli 22 010 (2012 – 23 869), Levínské Olešnici 11 501 Kč (9 907), Úbislavicích 9 325 Kč (8 331) a v Nové Pace 55 742 (44 274) korun.

Sbírka bude použita na nákup pomůcek pro špatně pohyblivé pacienty, v případě potřeby zajistí i nákup zdravotnického materiálu, podpoří humanitární pomoc u nás i v zahraničí. Uspořádána byla ve spolupráci s Farní charitou Studenec.

Jičínsko
Na Jičínsku pořádala sbírku Oblastní charita Jičín. V Jičíně spadlo do kasiček 51 200 korun (vloni 45 115 Kč), v Hořicích 3 435 Kč. V regionu tak bylo vybráno 153 213 (bez výtěžku z Vysokého Veselí a Lázní Bělohradu). Asi třetina prostředků je určena na humanitární pomoc, kterou zajišťuje Charita Česká republika v případě živelných pohrom a válečných konfliktů po celém světě. Zbytek pomůže financovat činnost Oblastní charity Jičín. „Peníze využijeme na nákup vozidla pro sociálně – aktivační centrum SASanka, které pomáhá rodinám s dětmi," informuje David Rejlek z Oblastní charity Jičín.

„Koledování bylo fajn. Obyvatelé na nás už mnohdy čekali. Byli rádi, když koledníci zaťukali na jejich dveře," pokračuje. Z jičínské fary vyšlo v sobotu deset skupinek. Některé se vydaly také do Holína, Železnice, Dřevěnice, Ostružna a Veliše. „Právě v Holíně nás upozornili na falešné koledníky. Když si lidé nejsou jistí, musí po kolednících požadovat průkazku a kontrolovat zapečetěnou pokladničku," vysvětluje David Rejlek.