A tak už pátým rokem putovali v Lukavci u Hořic od domu k domu Tři králové, zpívali tříkrálovou koledu, napsali na dveře svěcenou křídou K+M+B 2019, popřáli hodně zdraví a štěstí a obdarovali lidi, kteří jim otevřeli, vtipným kalendáříkem a letáčkem Oblastní charity Jičín. Letáček informoval o dalších způsobech pomoci potřebným a o sociálních projektech financovaných z výtěžku Tříkrálové sbírky.

Při tom králové prosili o dar na podporu lidí v nouzi. A lidé otevřeli nejen dveře, ale i svá srdce a také své peněženky. V tak malé vesničce s 300 obyvateli se vybralo 7276 korun. Ať opravdu každá koruna pomůže. Děkujeme, Lukaváci. A také děkujeme dobrovolnici paní Daně Víchové, která je každoročně dospělou průvodkyní králů, letos chlapců Kuntových.

Marie Nosková