Možná dorazí i k vám. Nezavírejte před nimi dveře, prosím. Nikdy nevíte, komu může váš dar pomoci. Malá část celkové sbírky je určena na humanitární pomoc, kterou zajišťuje Charita Česká republika v případě živelných pohrom a válečných konfliktů po celém světě.

Většinový výtěžek zůstává v regionu, podporuje činnosti Oblastní charity Jičín, o jejich prospěšnosti se můžete dozvědět na www.jicin.charita.cz. „Ovšem smysl sbírky není pouze ve vybírání peněz. Smyslem sbírky je také něco, co nám začíná hodně chybět. Je to o osobním kontaktu. Je to o tom, že k vám přijdou lidé a popřejí vám hezký Nový rok.Štěstí, zdraví vinšujeme vám se zpívá v tříkrálové koledě. A věřte, že když to koledníci zpívají, myslí to doopravdy. A tak, až k vám přijde skupinka tříkrálových koledníků, neodmítejte je prosím. Nežebrají. Dávají vám příležitost podat pomocnou ruku a nabízí vám obyčejné lidské setkání," vzkazuje David Rejlek, ředitel Oblastní charity Jičín.

Důležité je vědět, že skupinku koledníků doprovází vždy vedoucí, který se musí prokázat platnou průkazkou – pověření ředitele Charity ČR a platným občanským průkazem. Číslo průkazky musí být shodné s číslem pokladničky. Ta musí být zapečetěná a opatřená logem charity. Je to tak proto, že se u nás často setkáváme s falešnými koledníky, a na ty je třeba si dát pozor.

Koledování proběhne v Jičíně, Nové Pace, Staré Pace, Úbislavicích, Libáni, Kopidlně, Hořicích, Vysokém Veselí a Lázních Bělohradu. Koledníci mohou zavítat i do okolních vesnic. „Děkujeme všem, kteří přispějete ," dodává David Rejlek.