Koledníci obcházeli domácnosti už od druhého ledna. V sobotu jsme Kašpara, Melichara a Baltazara potkali na Stavě. Ťukali už od rána na dveře domácností.

Na cestu jim svítilo sluníčko, jen trošku je pozlobil vítr, který jednomu z králů uloupil korunu.

Ztráta koruny
Nakonec se nám ji společnými silami podařilo vypátrat. Zůstala zavátá u Militkých na zahradě a ti ji vzali domů. Po telefonátu jsme si ji vyzvedli a putovali dál. Zvoním u Kejklíčků, kde nešetří finančními dary. U Machů zas králové za hezky zanotovanou koledu dostanou nejen příspěvek do kasičky, ale také sladkosti. Jaké mají koledníci zkušenosti ze svých cest? Patnáctiletá Magda Zlámalová, která zajišťuje doprovod, říká: „Lidé jsou vstřícní, i když někteří nám peníze do kasičky nedají. Protože nás všichni ve vesnici znají, nikdo po nás zatím průkazku nepožadoval."

Dvanáctiletá Natálka Plíšková koledovala i vloni. „Někdo nám otevřel, někdo ne, jednou nás dokonce vyhodili, že sbírku nepodporují. Jinak dobrý, byla to zajímavá zkušenost a aspoň něco jsme udělali pro obec," míní mladá slečna.

Její osmiletá sestřička Amálka má na koruně symbol M. Zkoušíme ji zda ví, koho představuje. „No, jsem přeci Melichar," nenechá se zaskočit. S koledníky se vydala na cesty poprvé a svěřena ji byla pokladnička. Karolína Zlámalová coby Baltazar je v roli krále navýsost spokojená.

Kasičku si po obědě převzali další koledníci, kteří společně s Pepou Knapem zavítali k obyvatelům Úbislavic.

Vlna pochopení
„Já chodím asi popáté, nejdříve na Pace, nyní u nás ve vsi. Tady jsme začali koledovat kvůli sbírce pro rodinu Kábrtových, která potřebovala pro svoji dceru zvedák do koupelny. Lidi se spontánně zapojili a byli za sbírku rádi. I nyní je vidět, že ji vítají," říká sedmnáctiletý student hořické školy, který se snaží nejen pomáhat druhým, ale také udržovat tradice. Sám se totiž nabídl a pravidelně vyzvání o svátcích a nedělích na zvonku nové zvoničky. „Je to především časově náročné, někdy se mi nechce ráno vstávat, ale snažím se."

Přiznává, že je trochu problém sehnat koledníky, ale prý i dnes jsou ještě tací, co chtějí pomoci dobré věci. Ukázalo se, že místní mají srdce na pravém místě, do kasičky padaly nejen dvacetikoruny a padesátikoruny, ale především stovky i dvoustovky.

Jičínsko
V Jičíně sbírku organizovala Oblastní charita Jičín. Asi třetina výtěžku je určena na humanitární pomoc, kterou zajišťuje Charita Česká republika v případě živelných pohrom a válečných konfliktů po celém světě. Zbytek pomůže financovat činnost Oblastní charity Jičín, o jejíž projektech se můžete dozvědět na www.jicin.charita.cz. Sbírka bude ukončen 7. ledna. O výsledku vás budeme informovat. 

Sbírka

Skupinky po třech dětech, doprovázených vedoucím, vyšly popřát pokoj, radost a požehnání do nového roku v Nové Pace v pátek odpoledne. V sobotu jste mohli potkat Tři krále ve Staré Pace, na Brdě a Úbislavicích. Koledování je spojeno se sbírkou, která bude letos použita na nákup pomůcek pro špatně pohyblivé pacienty, v případě potřeby na nákup zdravotnického materiálu. Podpoří i humanitární pomoc u nás i v zahraničí. Akci pořádá Římskokatolická farnost Nová Paka ve spolupráci s novopackými skauty střediska Sopka a s Farní charitou Studenec.