V příštím školním roce bude počet tříd rozšířen ze dvou na tři. První ročník se otevře jako samostatný, další třídy budou sdružené ročníky druhý – třetí a čtvrtý – pátý. „Do první třídy půjde devatenáct dětí, což je opravdu velký zájem, který už se blíží i školám ve městech. Zastupitelstvo proto souhlasilo se zvýšením počtu tříd," konstatovala starostka Dobré Vody Jana Němečková. Udržitelnost nového stavu odhaduje na příští čtyři až pět let. „Chceme zachovat i vysokou kvalitu výuky. V poslední době se nám dosud nestalo, že by naši žáci nebyli přijati na gymnázium nebo jinou školu," dodala starostka. Do málotřídní základní školy a mateřské školy jsou sváženi děti z okolních čtyř obcí. Učitelé se výuku snaží pojímat proaktivně a sportovně. Dětem je například k dispozici oddíl karate, který má nyní dvacet členů z řad školáků. Na červen je plánováno takzvané páskování, tedy zkoušky, při nichž zájemci mohou získat vyšší hodnocení.