Z jičínského regionu byly oceněny tři ženy:

Stanislava Benešová, vedoucí Městské knihovny v Nové Pace,
Věra Černá, dobrovolná knihovnice v Místní knihovně Brada-Rybníček,
Dana Malá, dobrovolná knihovnice v Místní knihovně Prachov

Stanislava Benešová pracuje celý život v knihovně. Za jejího působení v Městské knihovně v Nové Pace došlo k významnému rozkvětu knihovny. Knihovna se stala jedním z center města. Díky velké aktivitě Stanislavy Benešové je výborná spolupráce se všemi školami a dalšími organizacemi ve městě. Pořádá akce pro celou rodinu: Masopust, do kola mě holka pusť; Vynášení Morany.
Je plná nápadů, o které se ráda podělí s ostatními knihovnicemi. Její veselá povaha a dovednost vtipně podat informace jsou vždy vítány mezi čtenáři.
Je dlouholetou velmi aktivní členkou Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR.

RNDr. Věra Černá má velké zásluhy na obnovení knihovny v obci. Podílí se aktivně na přípravě i realizaci kulturních akcí. Velmi úzce spolupracuje se Spolkem Isidor. Sama si spravuje webové stránky, které jsou aktuální, plné zajímavých odkazů a fotografii. Je to nejlepší web malé knihovny v jičínském regionu.

Ing. Dana Malá vede knihovnu velmi dobře již 28 let. V letošním roce oslavila významné životní jubileum. Podílí se aktivně na přípravě i realizaci všech kulturních akcí v obci. Čtenářům dovede poradit, starším spoluobčanům nosí knížky domů. U čtenářů je oblíbená, je to milá a vždy usměvavá knihovnice.