Cena projektu činí 6,74 milionu Kč. Celá částka bude uhrazena z pokladny města. „Čekali jsme, až ČEZ zahájí své práce. Chtěli jsme totiž naše činnosti vzájemně sladit," prohlásil vedoucí odboru investic Jan Zachoval.

Zatím jsou sejmuty dlažební povrchy z Bolzanovy a Smetanovy ulice. Elektromontéři z ČEZ plánují provést kompletní rekonstrukci obvodů a chtějí zcela vyměnit elektrická připojení u všech domů. Nová dlažba bude opatřena úpravou proti dešti.