Ve znaku je vlevo polcený štít. V pravém modrém poli pod stříbrnou vlnitou hlavou se třemi modrými hvězdami se nachází stříbrná koňská hlava s krkem, levé pole je černo - zlatě dvěma řadami šachované.

List vlajky tvoří tři svislé pruhy, bílý, modrý a černo - žlutě šachovaný (4 x 2). V bílém pruhu jsou tři modré šesticípé hvězdy nad sebou, v modrém pak bílá koňská hlava s krkem.

Tři šestihroté hvězdy jsou převzaty z erbu rodiny Kdulinců z Ostroměře, jíž patřila v 15.století tvrz Slatinky.

Trojice hvězd současně vystihuje i počet historických částí obce (Slatiny, Slatinky, Milíčeves) a počet někdejších tvrzí na území dnešní obce.

Hvězda je navíc rovněž typickým mariánským atributem a jako taková tedy symbolizuje i kostel Nanebevzetí P.Marie ve Slatinách, jenž se připomíná již ve 14.století jako farní. Vlnité dělení štítu v podobě vlnité hlavy připomíná původ názvu obce Slatiny odvozený od slatinné půdy a současně také její polohu při řece Cidlině a motiv z erbu Karlíků z Nežetic, vlastníků slatinské tvrze v 16.století.

Figura koňské hlavy odkazuje zjednodušeně na pečetní obraz místní části Milíčeves, která nejspíše jako jediná z dnešních místních částí obce měla v minulosti vlastní obecní pečeť.

Černo-zlaté šachování levé strany štítu je převzato z erbu rodu z Dohalic, který byl v různých etapách historie majitelem jak slatinské, tak i milíčeveské tvrze.