Například obyvatelé obce Třebnouševes na Jičínsku šli za poslední tři roky třikrát k volebním urnám, v roce 2014 k řádným a pak dvakrát k mimořádným.

Krize v Třebnouševsi s rozdělením obce na dva tábory vypukla s řádnými obecními volbami v říjnu 2014. Volby tehdy vyhrálo Miroslavem Vojtíškem vedené sdružení Pro spokojenou obec, které získalo čtyři ze sedmi zastupitelských křesel. Sdružení nezávislých, představující tehdejší vedení obce, mělo skončit v opozici, avšak jeho členové odmítli složit zastupitelský slib.

V březnu 2015 se karty obrátily. Mimořádné volby vyhrálo Sdružení nezávislých (59,04% hlasů) s lídrem Jaroslavem Duškem.

Seskupení Pro spokojenou obec (40,96%) získalo v sedmičlenném zastupitelstvu tři mandáty.

Červencové mimořádné volby (2O16) byly vyvolány odstoupením tří opozičních zastupitelů ze sdružení Pro spokojenou obec, kdy se následně vzdali mandátu náhradníci a počet zastupitelů tím klesl pod zákonem daných nejméně pět členů.

V nových volbách získalo nejvíce hlasů Sdružení nezávislých s Jaroslavem Duškem, které má čtyři mandáty. Zbývající tři mandáty má uskupení Pro spokojenou obec s Miroslavem Vojtíškem.