„Beton saje vodu a předává vlhkost do trámů. To je živná půda pro dřevomorku. V 80. letech to asi bylo dobré, ale teď je vidět, že šlo o konstrukční chybu," poukazuje starosta na omyl, který se stal při poslední rekonstrukci, jež měla stavbu zachránit před úplným kolapsem.

Cerekvická kaple Narození Panny Marie.Dočasně se to sice povedlo, ale o necelých třicet let později Cerekvice stojí před stejným, ne-li horším problémem.

Rekonstrukce by se týkala střechy a stropu kaple. Budova by se tedy změnila jak ve svém nitru, kde trpí zejména trámy napadené dřevomorkou a hmyzem, tak zvenčí. Starosta dodal, že je otázkou, do jaké míry by se střecha měla změnit, neboť původně, tedy ještě v 18. století, měla kaplička báň. Jak se ale později ukázalo, toto řešení nedokázalo odolat silnějším větrům. Proto byla časem raději instalována prostá zešikmená střecha.

Předběžný odhad nákladů přesahuje tři miliony. Protože obec nemá dosud projektovou dokumentaci, pouze první studii, jde skutečně jenom o nástřel. Milan Tobolka v každém případě předpokládá, že obec bude potřebovat dotaci. Připravují se proto žádosti ke kraji, státu i k Evropské unii.

Postupné kroky

„Nyní je na řadě zpracovat projekt realizace, počítejme do konce března. Následně, až bude projekt projednán s památkovou péčí, bude požádáno o vydání závazného stanoviska a stavebního povolení. Až toto budeme mít v ruce, můžeme žádat o dotaci," vysvětluje starosta.

Kaplička není každodenně využívána, pouze nárazově při kulturních příležitostech. V obci nyní nepůsobí žádný farář.