Právě k němu směřoval při pondělním veřejném zasedání dotaz zastupitele Pavla Řeháka, kterého také zajímal rozvoj a financování kultury i provoz muzea.

„Rád bych slyšel koncepci vedení města na to, jak by mělo fungovat muzeum. Speciálně by mě zajímalo, jaká je představa města ohledně Gernatova domku, které muzeum spravuje bez navýšení financí v rozpočtu. Zajímá mě i koncepce kultury. Domnívám se, že není důstojné, aby byly veřejnosti podsouvány drby, že místo ředitele muzea má obsadit starostova manželka," upozornil Pavel Řehák.

„Moje manželka se politiky nikdy nezúčastnila a nikdy nebude. Stojí mimo politické dění a nikdy nebude aspirovat na funkci ředitelky muzea, i když kvalifikaci by na to měla. Je na mateřské dovolené, jinak pracuje v archivu. Jsem rád, že Pavel Řehák diskuzi otevřel. Jsou to kecy a drby, kterým se člověk nemůže bránit," zareagoval starosta Josef Cogan. K dalším dotazům se vyjádřil neuvolněný místostarosta Milan Pospíšil.

„V kulturní nabídce si v našem městě každý najde to, co by si přál, ať to jsou besedy, přednášky, divadla. Je možné vyjet za kulturou, chystáme divadelní přestavení, připomenu akce pod širým nebem, výstavy v muzeu," okomentoval dotaz a zamířil do řad kritiků. „Je škoda, že lidi, kteří kritizují kulturní nabídku ve městě, že ty na akcích, kterých se nyní snažím hojně účastnit, nevidím!"

„Kultura se mi nezdá podfinancována, a pokud si to někdo myslí, byl předložen rozpočet a mohly padnout pozměňovací návrhy," pokračoval Milan Pospíšil. Ke koncepci kultury uvedl, že tvořit nějaký pětistránkový elaborát, kde budeme teoretizovat jak kultura půjde dál, je blbost. Mnohem lepší je podle něho dát širokou nabídku novopacké veřejnosti.

Starosta Josef Cogan zmínil diskriminaci malých měst, která musí ze svých rozpočtů financovat provoz muzeí. Vyjádřil se i ke strategii udržování kulturních památek. Potvrdil, že výběrové řízení na nového ředitel muzea má být vypsáno v I. pololetí letošního roku.

Pavel Řehák na závěr poukázal na potřebnou modernizaci muzejních služeb, jak to vnímá v okolních městech.
„Uvědomuji si, že pokud chce muzeum město zachovat v určité kvalitě, musí to řešit. Pokud se neobjeví nové projekty, služby, personál se nebude lidem více věnovat, projeví se to v klesající návštěvnosti."