„Jako každoročně, i letos program obohatí vystoupení žáků miletínské Základní školy K. J. Erbena. Tentokrát se připojí i děti z mateřské školy Korálka,“ sděluje Růžena Hellingerová. Akce se koná v obřadní síni města Miletín.

„Program bude pokračovat na náměstí u pomníku našeho slavného rodáka, položíme zde květiny a v souvislosti se 100. výročím vzniku republiky si připomeneme, že rodina nejmladší Erbenovy dcery se znala a přátelila s rodinou T. G. Masaryka,“ dodává. Dozvíte se také zajímavé informace o Erbenově tzv. druhém životě.

Hollywoodské Svačinárium žáků Lepařova gymnázia podpořilo nadaci Dobrý anděl.
Superhrdinové pomáhali