Po třech letech se nyní na věž kostela sv. Ignáce v Jičíně vrátil vrcholný kříž s pozlacenou kopulí. K instalaci byl objednán jeřáb a proběhla ve vší tichosti, přihlíželi jí jen náhodní chodci.

Zatímco při jejím sejmutí v roce 2013 šlo o velkou událost, nyní církev jako vlastník objektu nedala nikomu tuto ojedinělou akci ve známost. Spolek přátel města Jičína se navíc podivuje nad tím, proč nebyly do kovové makovice uloženy dobové dokumenty, které v ní byly nalezeny v roce 2014. Tehdy makovice ukrývala dva tubusy s písemnými materiály a pro církev i město Jičín to byla veliká událost. Písemnosti pak převzali pracovníci archivu.

Archiválie z let [1737] – 1869, které byly nalezeny v makovici věže kostela sv. Ignáce v Jičíně, jsou v současnosti uloženy v jičínském archivu ve fondu Arciděkanský úřad Jičín.

Aby se mohla s nálezy seznámit široká veřejnost, nabídl archiv jejich prezentaci. Byly vystaveny 10. června 2016 v rámci Noci kostelů v zimní kapli kostela sv. Ignáce a archiváři poskytli odborný komentář.

„Před instalací zlacené makovice nikdo jičínský státní okresní archiv v této záležitosti nekontaktoval. Žádná instituce takovou povinnost nemá. Za svoji osobu mohu říci, že možnost účastnit se 17. prosince 2014 otevření dvou tubusů, v nichž se výše uvedené archiválie dochovaly, byla jistě nejen pro mne vzácným zážitkem, a proto zejména jako archiváři je mi líto, že příští generace se už nesetkají s poselstvím předávaným tímto způsobem a přibližujícím současné regionální dění i život obyvatel. Tradice byla bohužel přerušena,“ konstatoval ředitel jičínského archivu Karel Chutný.

Šanci pro vzkaz příští generaci jsme tak promarnili. „Nedokázali jsme se na farnosti včas domluvit a zajistit potřebné materiály. Nevím, kde se stala chyba,“ okomentoval čtvrteční navrácení zlaté makovice na kostel, jehož oprava si zatím vyžádala přibližně pět milionů korun, farář Prokop Tobek.

„Bylo dohodnuto, že písemnosti, které by připomínaly naší dobu, tam budou umístěny,“ diví se starosta města Jan Malý. „Mrzí mě, že jsem nebyl o navrácení báně vyrozuměn, protože bych se na to šel rád podívat a pak, že jsme promarnili jedinečnou možnost informovat budoucí generaci. Ale kostel je v majetku církve,“ poukazuje starosta na to, že rozhodující slovo mají farníci.

Opomenutí mrzí o to víc, že poslední oprava kostela proběhla zřejmě v roce 1843, další následovala po přibližně 171 letech. Takže další se určitě současníci nedožijí.

Podle informací faráře Tobka bude oprava pokračovat ještě v příštím roce spodní části stánku.

Zatím se renovace sv. Ignáce vyžádala zhruba pět milionů korun, na finančním krytí se podílelo ministerstvo kultury, město Jičín a farnost.

Psali jsme …

Kostel sv. Ignáce z Loyoly je nejstarším v Jičíně. Nedávno se v něm udály unikátní objevy. Svatostánek ukrýval obraz barokního malíře Karla Škréty a relikviář s ostatky sv. Sekundiny.

2.12. 2014 – Snesení kupole u kostela sv. Ignáce zabralo celý den. Pracovníci k nejstaršímu jičínskému svatostánku nastoupili v sobotu v časných ranních hodinách. Řidič v kabině jeřábu musel pracovat s chirurgickou přesností.

18.12. 2014 – Kovová makovice na samém vršku věže obsahovala dva tubusy.

Dochovaly se tak materiály zřejmě z roku 1843 (poslední oprava kostela) popisující historii kostela i města, zmínky o každodenním životě jako třeba ceníky, zápisy o dění ve městě, sbírky kázání, drobné mince i bankocetle a mnoho dalšího. Našly se i obrazové výjevy, třeba portrét císaře a krále Ferdinanda I. Dobrotivého a také unikátní mapa Jičína z první poloviny 19. století. „Rádi bychom tam dali jakousi zprávu o současném dění v Jičíně a ve státě. Jakou přesně to bude mít podobu, to si teď netroufnu říct. Určitě to chceme zkonzultovat s městem, památkáři a lidmi,“ sliboval Prokop Tobek.