Záhy po přivítání se nabídla otázka, jak na vesnici, která čítá necelé čtyři desítky obyvatel, funguje hospoda, ve které se nachází volební místnost. „Tady už to nefunguje jako hostinec, tady sídlí obecní úřad,“ vysvětluje Marta Velártová. V útulné, ačkoli nijak nonšalantní místnosti je příjemně teplo.

Zajímá nás, kdo připravil polínka do kamen. „Dřevo seká pan starosta nebo pan místostarosta,“ zní odpověď. Příležitost dát hlas jednomu z prezidentských kandidátů zde mohlo využít třicet oprávněných voličů. „Volební účast zde bývá poměrně vysoká, kolem šedesáti až sedmdesáti procent. Když tady někdo nejde volit, tak se na něj všichni ostatní sesypou,“ popisuje dvacetiletá členka volební komise Marta Velártová. Dodává, že při podzimních volbách měla zdejší komise nejrychleji sečtené hlasy. „Malé okolní vesnice mezi sebou závodí,“ upřesňuje s úsměvem předsedkyně komise.

Prezidentské volby se zde zúčastnilo osmdesát procent voličů zapsaných v seznamu.

Navečer se zastavujeme ve volební místnosti v Kumburském Újezdu na Novopacku. Zázemí poskytla bývalá škola. Vládne zde příjemná atmosféra. „My jsme se lekli, jestli jste se sem nepřijela třeba odhalovat,“ vtipkuje volební komise při naší smělé žádosti o pořízení fotografií. Zpráva o incidentu polonahé aktivistky Andželiny Diašové, která ve volební místnosti konfrontovala Miloše Zemana se díky moderním technologiím šířila rychlostí blesku. Událost s nadhledem komentovali příchozí voliči i členové a členky komisí. Někteří se pozastavili nad samotným způsobem projevu nesouhlasu, jiní kritizovali postup prezidentovy ochranky.

V sobotu dopoledne uvádí komise ve Valdově na Novopacku minimálně padesáti procentní volební účast. Do hasičské zbrojnice, kde jsme se také na pár minut ohřáli u příjemně roztopených kamen, nakonec přišlo 63,72 % místního voličstva.

Příští zastávkou se stala volební místnost v Lukavci u Hořic. Hned při vstupu upoutá návštěvníky pohled na interiér obecního úřadu, který se skrývá za zdmi nenápadné budovy. Naleštěná podlaha budí dojem, že se kolaudace uskutečnila včera. Volební komise nás ale vyvádí z mylné představy, zdařilá rekonstrukce byla dokončena před dvěma lety. Volební účast zde dosáhla 62,88 %, dorazilo sto čtyřicet čtyři voličů. „Většinou chodí k volbám ti samí lidé,“ shodují se členové a členky zdejší komise.

Na cestě do Petroviček, kde se nachází nejmenší volební okrsek na Hořicku, jsme museli vyzrát na cestu plnou výmolů, avšak odměnou se stal výhled na podkrkonošské panorama. O volební účast 77,78 % se zasloužilo dvacet osm zdejších voličů a voliček, kteří svůj hlas přišli odevzdat do zcela nové polyfunkční budovy, ve které sídlí obecní úřad. Zkolaudováno bylo na podzim, ještě to tu voní novotou. „Paní, musíte za plentu, tam si vložíte lístek do obálky,“ upozorňuje starší ženu zapisovatel Vlastimil Liška. „To víte, ještě to tu neznají,“ říká na vysvětlenou a nabízí nám prohlídku ještě nezabydlených, prostor. Se zájmem přijímáme.

Čas je neúprosný, v plánu je ještě návštěva Chlumu u Hořic. Prezidentské volby se zde staly také příležitostí odevzdat anketní lístek týkající se petice o odstranění jedle, která se tyčí na návsi. V její těsné blízkosti se však nachází pomník sv. Františka z roku 1730, zvonička i dětské hřiště. Iniciátoři petiční akce kromě bezpečnostního hlediska poukazují také na to, že podle tradice by měl být zdejší prostor osázen třešněmi. Výsledek ankety předají na začátku příštího týdne vedení města Hořice k dalšímu projednávání.

V 16.15 hodin byly sečteny všechny hořické okrsky. Jako první odevzdala výsledky obec Bílsko, následně Bašnice a poté Tetín. Miloš Zeman na Hořicku získal 38, 2 % a druhý v pořadí se umístil Jiří Drahoš s 26,7%. Třetí pozici u zdejších voličů obsadil Marek Hilšer s 10,4 %.