Nálezy:
60 lidských koster
60 knoflíků tří velikostí
2 přezky
1 amulet

Pozoruhodné je, že tak velké množství kosti bylo zjištěno v na ploše o necelých dvou metrech čtverečních a v hloubce 180 cm od současného povrchu. Kostry nyní zkoumají pražští antropologové.

Vedle koster, poskládaných nejrůzněji přes sebe, našli archeologové 60 typově nevýrazných převážně zinkových knoflíků, dvě přezky a amulet (svátostka). Předměty čekají na konzervaci, poté by měli archeologové určit jejich přesný původ. Amulet má spíše barokní ráz a má být hlavním vodítkem k identifikaci.

„Po konzervaci, tedy šetrném vyčištění předmětů a jejich stabilizaci, je budeme zkoumat," popisuje jednotlivé kroky archeolog Radek Novák z jičínského muzea. „Nejvíce by měla napovědět „svátostka", protože její tvar a reliéf by měl být poměrně dost chronologicky citlivý," upozorňuje Matouš Holas.

První úvaha odborníků se upnula k tomu, že jde o lidské pozůstatky z prusko – rakouské války v roce 1866. Ale nalezené knoflíky nepocházejí z uniforem tohoto období a tato myšlenka byla záhy odvržena stejně jako úvaha, že šlo o nebožtíky z konce druhé světové války.

„Zřejmě půjde o přelom 18. a 19. století. V hromadném hrobě byli pohřbeni především mladí muži, ale ne bez výjimky. Antropolog zatím identifikoval šest teenagerů, ale také jednu starší ženu a lidský plod. Pracovní verze připouští, že šlo o nemocné z vojenského zajateckého tábora, který postihla epidemie. Fakt, že tak velké množství lidí zemřelo a bylo pohřbeno najednou téměř bez oblečení, tuto hypotézu silně podporuje. Navíc byli pohřbeni hluboko v zemi a byly zjištěny stopy po provápění," analyzuje původ nálezu Radek Novák.

Věk dožití každého jedince, pohlaví a tělesné proporce popřípadě patologické změny by měl určit antropolog Pavel Kubálek.

Podle Nováka byla odkryta jen část hromadného hrobu. Zbytek zůstal stavbou nedotčený a k dalšímu zkoumání prý není důvod. Archeologické nálezy jsou majetkem státu a podle zákona zůstávají v zemi neporušeny ve svém původním uložení.

V minulosti byly v Jičíně nedaleko hvězdárny objeveny jednotlivé hroby německých vojáků, poblíž byly v minulosti dvakrát nalezeny kosterní pozůstatky. Tento nález je největší, i když je zatím všechno opředeno tajemstvím.

Výsledek průzkumu by měli odborníci zveřejnit v prosinci tohoto roku.