Známý herec a režisér představil žákům Střední školy zahradnické v Kopidlně filmové zákulisí. V doprovodu třeťáků učebního oboru zahradnické práce si prohlédl pracoviště odborné praxe.

Tomáš Magnusek se na kopidlenském zámku vrátil dvě hodiny ke svému původnímu povolání. V roli pedagoga jim vysvětlil, jak probíhá natáčení a že důležité nejsou jen profese umělecké, ale i technické. „Navštívil jsem už 233 škol, žádná ale nebyla na zámku. Když jsem vstoupil do téhle místnosti, napadlo mě, že to je přímo filmové prostředí", zahájil svůj program Tomáš Magnusek. Jeho slova jen potvrdila, že v některých učebnách zahradnické školy se návštěvníci při troše fantazie mohou přenést úplně do jiné doby.

V„Základech filmové práce" se zahradníci seznámili s prácí filmového štábu, prohlédli si skutečný scénář nebo klapku. Nechyběl ani film o filmu, který ukázal, jak to chodí za kamerou.

Kopidlenští zahradníci zvolili neobvyklou formu poděkování a zavedli Tomáše Magnuska na oplátku do „školního" zákulisí. Ukázali mu park, skleníky a jedinečný palmák." Když jsem procházel jednotlivými skleníky, tak jsem pozoroval, jakou péči věnujete rostlinám. Vždyť se o ně musíte starat ať je teplo nebo zima," rozloučil se se svými průvodci filmový tvůrce. Jana Tauchmanová