Na některých jeho rozhodnutích to bývá v dobrém znát. Městečko s 573 obyvateli pracuje reálně s rozpočtem kolem šesti až sedmi milionů korun, na samotné investice mají Mlázovičtí zhruba tři miliony. Další finance se daří získávat z dotací, z těch pravidelných například na provoz domova důchodců.

Asi nejrozsáhlejší akcí minulých let byla kompletní rekonstrukce hřbitova. Je už všechno hotové?
Revitalizace hřbitova začala před pěti lety a dokončena byla vloni, tedy před pár měsíci. V několika po sobě jdoucích etapách byla kompletně rekonstruována hřbitovní kaple z konce devatenáctého století včetně jejího odvodnění, nových omítek, restaurování ostění oken a opravy zvoničky, v dalších etapách došlo na opravu hřbitovního plotu, natažení vodovodní přípojky a vybudování nového parkoviště přímo u hřbitova. Obrovskou změnou prošla zeleň – přestárlé tůje jsme vykáceli, vyfrézovali a vysadili nové stromky a keře. Všechny tyto práce hradilo městečko z vlastního rozpočtu, jedinou položkou, na kterou jsme získali drobný příspěvek, a to dotaci z Lázeňského mikroregionu ve výši asi 40 tisíc korun, bylo restaurování pískovcového kříže uprostřed hřbitova. Vloni jsme celou revitalizaci zakončili kompletní výměnou dlažby a nákupem nového kontejneru na hřbitovní odpad. V nejbližší době bychom ještě na hřbitově chtěli osadit lavičky.

Které další investice jste vloni uskutečnili?
Velkým úkolem byla rekonstrukce sportovní haly, kde se dělaly nové sociálky, šatny, úprava chodeb, každoroční povinností jsou opravy a údržby kanalizace – vloni se dělaly velké úseky – a obecních bytů, kterých má městys ve svém vlastnictví asi pětadvacet. Pracovalo se také na zateplení stropu v mateřské škole, na rekonstrukci obecní hospody a na odvodnění budovy úřadu městečka. Zapomenout nesmím na investice do obnovy zeleně po celé obci, zvlášť na koupališti.

Jaké jsou plány na letošek?
Máme tu takový několikaletý evergreen – čeká nás masivní kabelizace rozvodů, takže musíme být stále připraveni na skoro milionovou investici z naší strany. Na provedení kabelizace mělo dojít už vloni, předloni, ale zatím ji dodavatelé elektřiny vždycky odložili. Snad na ni dojde právě letos. Pro městečko to bude velice složité, protože na rozvody máme navázané veřejné osvětlení i rozhlas. Akce je rozložena do dvou etap – nejdřív přijde na řadu horní a pak dolní část obce. V případě, že bude kabelizace znovu odložena, počítáme místo ní s náhradní investicí – s výměnou parketové podlahy ve sportovní hale.

Co zamýšlíte se zbylými dvěma miliony, které máte každoročně na „rozdělování"?
Opravdu černou dírou jsou opravy a údržba kanalizace, kterou si jako jedni z mála provozujeme sami. I letos uvažujeme, že do oprav havarijních úseků bude investováno pět až sedm set tisíc korun. Přitom opravy provádíme nejlevnějším možným způsobem: práci provádí náš zaměstnanec a část sjednaní proškolení dělníci, máme uzavřené rámcové smlouvy u firem, od kterých odebíráme kámen, roury a další materiál, takže se výdaje nenavyšují o žádné platby prostředníkům, žádné marže firmám a podobně. Přesto metr kanalizace vyjde skoro na šest tisíc korun. Tyto investice bereme jako službu občanům.

Stočné se u nás v Mlázovicích lidem vůbec neúčtuje, což třeba pro domácnosti představuje úsporu několika tisíc korun ročně. Dále usilujeme o získání krajské dotace na restaurování oken kostela. Zamýšlená výměna okenních rámů a vitráží vychází asi na půl milionu korun. Asi dvě stě tisíc korun jde také do příprav projektů na nové dotační období – v příštích pěti letech bychom chtěli rekonstruovat zdravotní středisko, hasičskou zbrojnici a dát do pořádku jednu z vedlejších obecních komunikací. A samozřejmě nesmím zapomenout na naše leitmotivy – údržbu kanalizace a obecních bytů.

Život městečka není jen o údržbě a povinnostech. Kam se u vás mohou lidé přijít pobavit?
Společenských akcí se u nás koná spousta, pro děti je pořádá třeba sdružení rodičů nebo hasiči. Každoroční událostí je mlázovické zastavení folklorního festivalu Pod Zvičinou, moc hezkou akcí je i srpnová neckyáda.