Jičín - Ve čtvrtek hovořili o své práci v Knihovně Václava Čtvrtka knihovníci z regionu. Zároveň byl udělen titul Knihovna Jičínska 2017, který převzala pro svoji knihovnu v Radimi knihovnice Jarmila Adolfová a starostka obce ZdeňkaBrixová.

Místní knihovna v Radimi

Knihovna se v roce 2015 přestěhovala do přízemí nově rekonstruovaného Valešova statku. Má nové vybavení a sociální zázemí.

V knihovně se pořádají kulturní akce především pro místní děti. Velmi dobrá je také spolupráce se školní družinou místní školy, která minimálně jednou za měsíc knihovnu navštíví. Vždy v druhém pololetí školního roku se koná slavnostní „Pasování na čtenáře“, letos už po sedmé.

V knihovně probíhají přednášky většinouo rodném kraji a jeho historii.

Jarmila Adolfová knihovnu vede od roku 2007. Knihovna je plně automatizovaná, má webové stránky, na kterých naleznete mimo dalších informaci o dění v knihovně i on-line katalog.

Půjčovní doba: úterý od 15,00 do 17,00

Statistika za rok 2016:

14% registrovaných uživatelů z počtu obyvatel

49% dětí do 15 let z celkového počtu registrovaných uživatelů

14,5 výpůjček na 1 čtenáře

681 návštěvníků

61 výpůjček meziknihovní výpůjční služby