Knihovna se před dvěma lety přestěhovala do přízemí nově rekonstruovaného Valešova statku. Má nové vybavení a sociální zázemí. V knihovně se pořádají kulturní akce především pro místní děti. Velmi dobrá je také spolupráce se školní družinou místní školy, která minimálně jednou za měsíc knihovnu navštíví.

Vždy ve druhém pololetí školního roku se koná slavnostní „Pasování na čtenáře“, letos už po sedmé. Také se zde koná řada přednášek, většinou o rodném kraji a jeho historii. Jarmila Adolfová knihovnu vede od roku 2007. Knihovna je plně automatizovaná, má webové stránky, na kterých naleznete kromě aktuálních informaci i on-line katalog.

V obci žije 425 obyvatel. Knihovna má 61 čtenářů, z toho je 30 dětí.   (jb)