Za posledních pět let tak počet dětí a mladistvých, kteří byli léčeni kvůli závislosti na alkoholu či jiných návykových látkách, vzrostl téměř o pětinu (o 18 %). Po alkoholu je nejčastějším problémem pacientů do 18 let užívání pervitinu, marihuany a velmi často také kombinace více různých drog. Situace není příznivá ani u dospělých, se závislostmi se vloni léčilo téměř 50 tisíc klientů VZP ČR. Vyplývá to z dat Všeobecné zdravotní pojišťovny, která analýzu vydává u příležitosti Mezinárodního dne proti zneužívání drog (26. 6. 2024).

Na léčbu různých typů závislostí vloni VZP vydala 1,5 miliardy korun (tj. o 190 mil. Kč víc než v roce předchozím). Bezmála dvě třetiny této částky (952 mil. Kč) připadlo právě na léčbu závislosti na alkoholu. Týkala se 27 tisíc klientů, tj. víc než poloviny všech léčených. Jak přitom varuje letošní Zpráva o závislostech v ČR: „Osoby se závislostí na alkoholu umírají v průměru o 24 let dříve než běžná populace, téměř 83 % z nich v ekonomicky aktivním věku do 64 let. Nejčastějšími důvody jsou tzv. vnější příčiny (24 %), jde zejména o náhodná poranění (13 %) a sebevraždy (6 %), a dále onemocnění jater (18 %), nemoci oběhové soustavy (15 %) a zhoubné novotvary (7 %).“

Rostoucí počet pacientů, kteří museli být ošetřeni z důvodu intoxikace nebo závažné duševní poruchy spojené s dlouhodobým užíváním návykových látek, zejména alkoholu, tedy představuje závažný problém, který ovlivňuje jednotlivce i celou společnost. Závislosti u dětí a dospívajících jsou obzvláště alarmující, protože mohou ovlivnit jejich vývoj a budoucí život.

Počet pojištěnců léčících se se závislostmi a náklady na jejich léčbu:

close Tisícovka dětí skončila vloni v péči lékařů kvůli alkoholu info Zdroj: VZP ČR zoom_in

Vyšší míra užívání alkoholu má řadu příčin. Jedním z hlavních důvodů je snadný přístup mladistvých k alkoholickým nápojům. Ať už třeba prostřednictvím rodiny, přátel, nebo obchodů, které v mnoha případech nedodržují věkové omezení a děti tak často mají možnost se k alkoholu dostat bez větších obtíží. Další příčinou může být nedostatečné vzdělání o rizicích spojených s konzumací alkoholu.

Dopady závislosti na alkoholu ale i ostatních návykových látkách jsou závažné u všech věkových kategorií. Jejich dlouhodobá nadměrná konzumace zahrnuje poškození jater, mozku a další chronická onemocnění. Také ovlivňuje duševní zdraví lidí, kteří upadají do depresí a potýkají se s úzkostmi.

Klíčovým prvkem v boji proti návykovým látkám je prevence. Jedním z nejdůležitějších aspektů je zvýšení povědomí o rizicích spojených s konzumací alkoholu prostřednictvím vzdělávacích programů a kampaní. V neposlední řadě je efektivní prevencí také podpora zdravého životního stylu.