Startujeme ve Staré Pace, kam přijedeme vlakem či autobusem. Městečkem prochází zelená turistická trasa, po níž se dáme směrem ke Kumburku. Mírně zvlněným výstupem se dostaneme do sedla Skalka pod Kumburkem, po červené trase zamíříme na rozcestí pod Kumburkem.

Zdatnější se mohou „vyškrábat" až ke zřícenině hradu, který nabízí nádherné výhledy do okolí a hostil i Karla Hynka Máchu. Červená pokračuje k vyhlášenému hostinci Klepanda, o víkendech hojně navštěvovaného. Modrá značka odtud vede na Bradlec. Tato zřícenina bývala doupětem loupežnické bandy. Sestup bradleckým svahem do Bradlecké Lhoty nabízí nečekaný výhled. Od zrekonstruovaného pomníku Panny Marie pokračuje modrá směrem ke střelnici, potom rovně lesní cestou k Ploužnickému potoku a po pěšince přes potok.

Modrá značka končí v Železnici na náměstí, kde po jedenácti kilometrech může výprava skončit v místních hostincích. Železnice ale nabízí i významné historické památky, např. barokní kostel sv. Jiljí s románskou věží. Navštívit lze místní Vlastivědné muzeum a po domluvě i ateliér malíře Michaila Ščigola. Ze Železnice jezdí autobusy i vlaky.

Po červené značce, která má také nový průběh, lze dojít až do Jičína. Trasa vede k železniční stanici, kolem pily k restauraci v Prostředním mlýně k rozcestí pod Zebínem. Od Zebínského dvora se odvážlivci mohou vydat neznačenými cestami na vrchol Zebína s kapličkou Maří Magdalény, z něhož spatříme celý Jičín a blízké okolí. Červená značka pokračuje do Libosadu. Valdštejnská lodžie je unikátní barokní stavbou s velkou zahradou, oborou a židovským hřbitovem. Lipovou alejí, vůbec nejstarším stromořadím v České republice, dojdeme až do centra města Jičína.     Jan Simeon Kaiser