Od léta do zimy museli řidiči projíždějící po silnici I/16 přes Novou Pakou počítat se zpožděním. A to kvůli opravě úseku od Kumburského Újezdu po packou křižovatku ulic s Alejí a U Studénky. Jak to vypadá, zdržení je čeká i letos, i když oprava silnice první třídy byla začátkem prosince dokončena.

Už nyní se na hlavy silničářů sype jedna stížnost za druhou. „Podívejte se na to, vždyť se tam nedá jezdit. Asfalt se sype, u ZPA je díra v koberci a na Kumburském Újezdu se rozsypal opravený propustek. Kvůli tomu jsme tam stáli celé léto ve frontách?“ čílí se řidič kamionu. Stížnosti zaregistrovala i packá radnice, která se obrátila na investora. Tím je Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD). To nechalo renovovat jedničku za 26 milionů bez DPH u firmy Colas. Oprava vozovky I/16 byla zahájena v červenci s termínem dokončení 16. prosince. Došlo zde k výměně asfaltových vrstev, sjednocení šířky komunikace, obnově značení, výměně svodidel, úpravě krajnic a odtokových poměrů. Opraveny byly i dva silniční propustky.

Úsek byl renovován po etapách od začátku Kumburského Újezdu až po packou křižovatku ulic Pražská, V Aleji a U Studénky.

V prosinci si ovšem investor zakázku nepřevzal kvůli špatnému stavu posledního opravovaného úseku.

„Shledali jsme nedostatky v kvalitě stavby, proto jsme ji od zhotovitele nepřevzali. Rozsah nutných oprav je znám a poruchy budou odstraněny v příhodných klimatických podmínkách,“ uvedl za investora Zdeněk Kos, vedoucí provozního úseku Ředitelství silnic a dálnic ČR. Teprve po uvedení stavby do bezvadného stavu bude ŘSD pokračovat v přejímacím řízení, které je přerušeno.

Dodavatelská firma Colas se k zakázce nechtěla vyjádřit. Opravu provede v klimatických podmínkách po dohodě se zadavateli.

„Patnáctého dubna budou zahájeny opravy,“ doplnil Miroslav Gregor z hradeckého ŘSD. Popsal, že prvořadě se jedná o osm set metrů dlouhý úsek kolem ZPA ke křižovatce se sídlištěm, kde byl položen tak zvaný tichý asfalt. Ten se používá kvůli snížení hluku. Třícentimetrová vrstva přijde odfrézovat a zhotovitelé zdarma položí povrch nový. V celém úseku se bude obnovovat vodorovné značení plastem a opravovat se bude i jeden propadlý mostek. Podle prvotních odhadů by oprava měla stát půl milionu korun a provedena bude během deseti nebo čtrnácti dnů. Doprava bude řízena semafory a pracovníky firmy. „Veškeré opravy půjdou na vrub zhotovitele,“ připomíná Gregor.