Ta před několika lety odkoupila pozemek v lokalitě bývalé čistírny odpadních vod pod silnicí č. I/16 v blízkosti křižovatky ulic Pražská a V Aleji. Po likvidaci nefunkčních pozůstatků bývalé ČOV, srovnání terénu by zde mělo vzniknout centrum s prodejní plochou 1950 metrů čtverečních a parkovištěm.

Něco za něco

Realsant přistoupil na požadavek města a na vlastní náklady upraví křižovatku ulic Pražská, U Studénky a V Aleji na kruhovou.
V rámci stavby bude vyřešena i otázka odvodu dešťových vod vybudováním průtočné retenční nádrže.
„Proti výstavbě marketu nemáme námitek," řekl v roce 2010 tehdejší starosta Josef Cogan.

Stavba nebyla do dnešních dnů zahájena a proti její realizaci vystoupili na pondělním veřejném zasedání občané ze zmíněné lokality.
Zdeněk Věchet se obává, že komplex bude zatěžovat občany okolní zástavby. Tvrdí, že při provozu dojde k překročení limitů. „Vliv na okolí je fatální. Snad není problém, aby se město postavilo za zájmy svých občanů?" ptá se.

Zastupitel Josef Cogan ale tvrdí, že parcela je vyhovující a je v souladu s územním plánem. „Smlouva nebyla nevýhodná. Správní řízení má nyní v ruce státní správa. Pokud se stavitel nevypořádá s tím, aby vše bylo v souladu se zákonem, tak se stavět nebude," reaguje.

Rozpor?
Architekt Martin Doubek je přesvědčen, že záměr je v rozporu s územním plánem a domnívá se, že z urbanistického hlediska nezapadá do lokality. „Market tam nemá z objektivních důvodů co dělat."

Další řečníci upozorňují na nestabilní podloží v místech, kde má vzniknout kruhová křižovatka.

Miroslav Jánský, obyvatel Bezručovy ulice, se bojí hluku i zápachu. „Pod okny se nám budou točit kamiony, může být narušena stabilita domů. Město by se mělo občanů zastat," míní.

„Tady to nevyřešíme, přikláním se k tomu, aby vedení města změnilo svůj postoj. Čtvrť by se měla osázet zelení," doporučuje Jaroslav Nožička.
„Je škoda, že v době, kdy se rozbíhal proces a o celé záležitosti se jednalo, nebyl téměř nikdo, kdo by se ozval. Po pěti letech je humbuk, když už je to mimo rozhodování radnice. Budování kruhové křižovatky vyřeší stavitel a je pozitivní," oponuje Josef Cogan.

Starosta Rudolf Cogan Deníku sdělil, že postoj města je v celé záležitosti neutrální. Odbory městského úřadu budou postupovat podle právního řádu. Pokud developer splní všechny požadavky, nemělo by projektu nic bránit," odpovídá na dotaz, zda se radnice postaví za své občany.

František Chrást, jednatel společnosti Realsant na otázku změny projektu tvrdí, že od původního nedošlo k odchylce, zastavěná plocha zůstává stejná. Nyní probíhá územní řízení. Místní šetření bylo ukončeno v minulém týdnu s tím, že vzhledem k současným nastalým skutečnostem bude stávající územní řízení přerušeno. Potvrdili nám to pracovníci stavebního odboru. Novopačtí občané proti záměru už sepsali v roce 2011 petici. Nyní na nevhodnost stavby upozorňují znovu.

Jaký názor máte na výstavbu marketu vy? Pište do diskuse pod tímto článkem.