Hygienici stále kontrolují kvalitu vody ve vybraných oblastech. Je mezi nimi i Oborský rybník v Jinolicích.

Vzhledem ke zvýšenému výskytu sinic a přetrvávající snížené průhlednosti byla voda zařazena do kategorie „zhoršená jakost vody ke koupání“. Krajská hygienická stanice proto upozorňuje na mírně zvýšenou pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci, u některých vnímavých jedinců by se již mohly objevit zdravotní potíže. Doporučuje se proto po koupání osprchovat čistou vodou.

Pokud jde o koupaliště ve volné přírodě, stále přetrvává zvýšený výskyt sinic na koupališti Dachova, kde se doporučuje po koupání osprchovat, mírně zhoršená kvalita vody je stále i na koupališti Ostružno – středisko Sklář, kde bylo zjištěno viditelné znečištění vody.

Aktuální informace o jakosti vody ke koupání na všech monitorovaných vodních plochách v rámci Královéhradeckého kraje lze najít na našich webových stránkách www.khshk.cz.