Školní rok 1944/1945, který měl být naším rokem maturitním, jsme však vůbec nezahájili. Ještě před jeho započetím jsme se stali z příkazu stále nesmyslně bojujících nacistů nedobrovolnou součástí tak zvaného totálního nasazení (Totaleinsatz).

Někteří z nás byli určeni do Technické nouzové pomoci (Technische Nothilfe), jiní na kopání zákopů na Ostravsku, další na práce v lomu nebo v zemědělství.
Do školních lavic jsme se s nadšením vrátili až po konečné kapitulaci nacistického Německa v květnu 1945. Ve škole rozhodnuto, že docházkou ve zbytku školního roku a po dobu následujících prázdnin nahradíme odpadlé studium 8. ročníku, a tím splníme požadavek pro řádné ukončení střední školy. Naše vysvědčení dospělosti dostalo datum 15. září 1945 a umožňovalo nám i případné podání přihlášky na vysokou školu ještě v témže roce. Legálnost celého mimořádného postupu byla na vysvědčení potvrzena podpisem tehdy nově jmenovaného zemského školního inspektora.

Shodou okolností stal se jím jičínský rodák a někdejší profesor na zdejším Raisově učitelském ústavu Bohuslav Řehák, který byl po celou dobu války vězněn jako skautský funkcionář v koncentračním táboře Buchenwald.

Přes všechny překážky a mimořádnosti chtěli jsme mít, byť i opožděně, své maturitní tablo. Podkladem po jeho vyhotovení se stala jedna z posledních úloh deskriptivní geometrie, kterou narýsoval kolega Láďa Kohl.

Stmelení kolektivu
Peripetie a překážky válečného studia, jak pro nás, tak i pro naše profesory, stmelily náš kolektiv natolik, že si všichni přáli setkávat se v časových intervalech i po létech. Srazy se konaly vždy v místě školy, tedy v Jičíně. Sešli jsme se celkem patnáctkrát. Poslední schůzka se konala v roce 2010 po 65 letech.

Škoda, že počet žijících absolventů naší třídy z roku 1945 na jičínském gymnasiu by bylo dnes možné spočítat na prstech jedné ruky. Na studium za války i po jejím skončení vzpomínáme již jen individuálně, na sraz po sedmdesáti letech již ani nepomýšlíme.   V Jičíně v dubnu 2015 zavzpomínal Ing. Jaroslav Zikmund, tehdejší starosta třídy VIII. B.