O tenis je ze strany mládeže v lázeňském městě zájem a pravidelně se tu koná i turnaj, na který jsou zvány význačné osobnosti naší kultury.