První zastávka byla 30. září v Místní knihovně v Bystřici. A bylo skutečně co vidět a slyšet. Knihovna, jak můžeme zjistit na jejích webových stránkách, http://knihovnabystrice.webnode.cz/, sídlí v budově Mateřské školy v Bystřici, kde v přízemí zaujímá samostatnou nově zrekonstruovanou třídu. Jejím zřizovatelem je obec Bystřice. Knihovna poskytuje služby dětem i dospělým.

O nových prostorách knihovny a jejím vybavení nás informovaly místostarostka obce Marie Konůpková a zástupkyně knihovnice Lenka Pacltová. Knihovna je moderně vybavená, prostorná, a přitom útulná. Velkou část knižního fondu tvoří výměnný fond z Jičína. Prostory jsou využívány k různým akcím obce. A to je právě to zajímavé: příkladná spolupráce knihovnice Anny Martinkové s místní mateřskou školou nabízí prostor pro výchovu ke čtenářství již od útlého věku dětí. A když se do akcí aktivně zapojí i místní zastupitelstvo, je úspěch zaručen.

O práci v knihovně ostatně informoval počátkem tohoto roku i článek ve zpravodaji U nás, jakož i facebookové stránky SFIP.
Dále jsme navštívili Městskou knihovnu v Libáni. Knihovna se nachází na náměstí v budově městského úřadu. Jejím zřizovatelem je město Libáň. O jejích četných aktivitách informují webové stránky http:// www.knihovnaliban. webk.cz/pages/uvod.html.

ZAPOJENÍ DO AKCÍ
Knihovnice Lucie Hlaváčková, která rovněž publikuje v Libáňských novinách, nás provedla knihovnou a seznámila s aktuální činností. A opět, jak se říká, je to o lidech: je-li knihovna zapojena do kulturních akcí obce, je i častěji navštěvována a plní tak i svůj prvoplánový účel. Navštívili jsme rovněž obřadní síň městského úřadu, vyzdobenou nádhernými dřevořezbami.

Poslední zastávkou našeho zájezdu byl barokní zámek Dětenice, někteří z nás si vybrali prohlídku zámku, druhá skupina navštívila jubilejní výstavu Emmy Srncové, pořádanou v prostorách druhého patra zámku, které jsou prvně zpřístupněny veřejnosti.

Zájezd se vydařil, i počasí nám přálo a nám nezbývá než poděkovat organizátorům za přípravu a těšit se na další akce Knihovny Václava Čtvrtka.
Gabriela Šumavská, knihovna Sběř