Akce se uskuteční od 23. února do 12. května, kdy do vybraných domácností zavítají tazatelé, kteří se budou legitimizovat speciálním průkazem a občankou. Prověrka je součástí širší akce v rámci Evropské unie.

„Smyslem zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci v celkem 30 evropských zemí. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby," uvedl statistik Miloš Polák.

Jičínsko je ve vzorku zastoupeno 70 domácnostmi, z toho v Jičíně jich je 27 a v Nové Pace 8. Tazatelé se budou ptát na vzdělání, ekonomickou situaci, vybavenost bytů a zaměstnání. V ČR bude do akce zapojeno celkem 10 127 bytů.