Na slavnost pasování byli pozváni také rodiče, prarodiče a sourozenci prvňáčků, ale přijela i spisovatelka Ivona Březinová nebo pan nakladatel z Albatrosu. K novým čtenářům promluvil také starosta města Jičína Jan Malý. Program prvňáčků si nenechal ujít ani Rumcajs s Mankou.

Sedm žáků třídy I.D pod vedením učitelky Ivety Nyčové představilo metodiku SFUMATO, kterou Základní škola a Praktická škola, Jičín od letošníku roku nově využívá k výuce čtení. Děti zazpívaly, zatančily, přednesly naučené básničky, ale také předvedly, že se již v prvním ročníku seznamují se znakovým jazykem.

Potlesk všech přítomných hostů byl velkou odměnou pro děti, které se již pět měsíců učí číst.

Pan ředitel Petr Novotný slavnostně pasoval mečem sedm žáků třídy I.D na čtenáře. Děti pak obdržely dárky od přítomných hostů – pana starosty Malého, paní ředitelky Jany Benešové, vedoucí dětského oddělení z knihovny Václava Čtvrtka Věry Trybenekrové a také od spisovatelky Ivony Březinové, která pro děti napsala knihu Chobotem sem, chobotem tam.

Další knihy si již budou moci žáci vypůjčovat v knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně se svým novým průkazem.
Všem, kteří slavnostní akci Pasování na čtenáře připravili a také těm, kteří tuto velice příjemnou akci sdíleli, velice děkujeme.   Iveta Nyčová a žáci třídy I.D