Právo volit v tomto případě není omezeno a voleb se mohou zúčastnit odsouzení – státní občané České republiky, kteří souhlasili s nahlášením do Zvláštního seznamu voličů, je jim více než 18 let a mají platný občanský průkaz nebo jiný platný doklad totožnosti. V současné době je ve valdické věznici 1084 odsouzených.

Ve věznici jsou zřízeny dvě volební místnosti, kam jsou odsouzení naváděni. Na ubytovně se zesíleným stavebně technickým zabezpečením a ošetřovně volí na celách do přenosné schránky.

K volbám se chystalo 763 z 965 oprávněných voličů. Jaký bude celkový počet těch, kteří nakonec odvolí, se nedá podle tiskové mluvčí Věznice Valdice Evy Francové odhadnout. Někteří si totiž mohou své právo volit rozmyslet a nenechají se do volební místnosti navést.