Úvodního slova se ujal starosta města Jičína Jan Malý, který stručně popsal důležité historické mezníky od roku 1918, jenž vedly až ke vzniku samostatného Českého státu a uvedl, že tento den patří k těm nejvýznamnějším v historii naší republiky.

Na závěr Česku popřál, aby se mu i nadále dařilo. „Naší zemi bych rád při této příležitosti popřál další pozitivní společenský, politický, ale i ekonomický rozvoj," uzavřel svůj krátký projev starosta.

Poté společně se zástupci z řad Sokola a Českého svazu bojovníků za svobodu položil k památníku květiny.