Naštěstí jsou v Jičíně tací, kterým není osud takto postižených občanů lhostejný. Rozhodli jsme se navštívit jičínskou pobočku obecně prospěšné společnosti Tyflocentrum.

Vede ji Štěpánka Pluhařová. Pomáhá jí Blanka Jelínková, která v Jičíně zastupuje Sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých.

Co je Tyflocentrum?
„Jsme tu pro spoluobčany, kteří se kvůli onemocnění zraku dostali do těžké životní situace. V rámci odborného poradenství klientům pomáháme s příspěvky na péči, mobilitu a podobně. Dále nabízíme pomoc ohledně průkazů a pomůcek, pořádáme kulturní a vzdělávací akce, přednášky i výlety. Nejdůležitější je, že se zrakově postižení pravidelně setkávají, povídají si a tím se vzájemně podporují," rozvádí Štěpánka Pluhařová poslání Tyflocentra a dodává, že všechny tyto služby jsou poskytovány bezplatně.

Organizace sídlí v Hradci Králové. Jičínské detašované pracoviště, které najdete ve Vrchlického ulici u kruhového objezdu, funguje od roku 2006.
Středisko má otevřeno v pondělí a ve středu. Na pravidelné schůze dochází asi třicet lidí, převážně seniorů. Tyflocentrum je však zpřístupněno všem generacím.

Štěpánka Pluhařová ukazuje, jak funguje takzvaný colortest. Je to zajímavá pomůcka. Není větší než dálkový ovladač. Nevidomý ji přiloží k předmětu a přístroj nahlas řekne, jakou má jeho povrch barvu. Pro člověka beze zraku jde o neocenitelného pomocníka.

Přednášky
Blanka Jelínková se trochu rozpovídala o pravidelných přednáškách pro nevidomé. „Zveme si lidi různých profesí. Byli tu už politici, spisovatelé, cestovatelé, sportovci, zkrátka osobnosti z Jičínska. Měli jsme například přednášku o Číně, Vietnamu, Iránu. Zážitkem byl třeba výklad potápěče Radka Bohuňovského. Vyprávěl o podmořském světě," vzpomíná zaujatě.