Údolím protéká několik potoků, z nichž je největší Štikovský. Území je pokryto lesem, v němž převažují smrkové monokultury, dubohabřiny a bučiny. V lesích žijí kukačky, sýkory, pěnice, čáp černý, brhlík, dravci a sovy, motýli a brouci.
Mladí ochránci, sdružující se v oddílu BIOS, který pracuje při ZŠ v Komenského ulici, přišli s nápadem vybudovat v Sýkornici naučnou stezku. Již vloni vyrobili sedm zalaminovaných informačních cedulí, osmdesát dřevěných šipek, které povedou veřejnost parkem až k novopackým vodopádům. Instalaci informačních materiálů pozdržel právě sesuv půdy, a tak byl projekt realizován teprve letos v dubnu, kdy mladé ochránce doprovázel terénem inženýr Vokatý z odboru životního prostředí města. „Radnice nám pomohla dopravit cedule a zabetonovat je. Naučná stezka má sedm zastávek a je dlouhá pět kilometrů. Povídání je poučné a zajímavé. Postupně rozmístíme dalších devět informačních tabulí, které přinesou zajímavosti o okultismu, léčivých bylinách, kam teče voda ze Sýkornice,“ vysvětluje duše projektu, učitel Milan Kaplan.
Pokud chcete vědět více, vydejte se do sýkornického parku, čeká vás krásná příroda a zajímavé informace.