Rozpočet na tato opatření byl stanoven na 600 tisíc korun, což je značná částka. Hledala se i další varianta, a to vést frekventovanou cestu jiným směrem, což se ukázalo jako problematické, a také drahé. „Opatření, pro které se město rozhodlo, je odvodnit břeh a zajistit sesuv. Pátrali jsem, kde by bylo možné získat dotace na úpravu terénu, což vlastně bylo až v závěru roku. Nechali jsme vypracovat projekt a letos v březnu zažádali o grant ministerstvo životního prostředí, odbor geologie. Nikdo jiný finanční prostředky neposkytuje. Kdy peníze dostaneme a v jaké výši, to zatím nevíme, “ vysvětluje k záležitosti vedoucí odboru životního prostředí Ivan Vokatý. Nejdříve bude podle něho nutné odtěžit navážku v místě cesty a srovnat terén. Ještě před tím provést odvodnění břehu, z kterého prýští voda. Nachází se zde i známá studánka Elixír, která by měla zůstat zachována. Sanace strže se nedoporučuje, neboť náklady by mnohonásobně převýšily hodnotu pozemku a ministerstvo by na takovou akci nepřispělo. V kraji cesty budou umístěny čtyři mikropiloty, které by měly zabránit dalšímu sesuvu. Stráň bude osázena rakytníkem, jehož kořeny dokáží vázat svah. Bezprostřední nebezpečí, že by se zem sesula pod pěšími nebo lehkými vozidly, nehrozí. Auta by zde raději neměla projíždět. A kdo by ještě mohl v celé záležitosti pomoci? Majiteli pozemku jsou soukromí vlastníci, a není šance, že by se do celé záležitosti finančně zainteresovali. Město je ani neoslovilo. Požádalo ale Lesy České republiky, aby do budoucna zalesňovaly další oblasti roklí a strží tak, aby to odpovídalo danému území. (kov)