Není tomu tak dávno, co byl sýček obecný naší nejhojnější sovou, kterou mohli lidé zcela běžně spatřit, jak posedává na střeše kdejaké stodoly. Se změnou hospodaření ale zmizelo pro sýčky vhodné prostředí pastviny ležící v těsné blízkosti stavení a s nimi z naší krajiny téměř vymizel i sýček.

Jen za posledních 20 let se jejich početnost zmenšila o více než 90 procent, odhadem na pouhých 130 párů. Pozorován byl například i na Královéhradecku.