Jste ve vedení města spokojeni s hospodařením příspěvkových organizací?
Tím, že jsme v minulém volebním období byli trochu finančně omezeni, museli jsme sáhnout do rozpočtů příspěvkových organizací. Nemyslím si, že to bylo vysloveně špatně. Zjistili jsme tím, jaké jsou jejich nejnutnější potřeby. Nyní již rozpočty navyšujeme. Máme kontrolní mechanismy, pomocí kterých během roku zjišťujeme, jak na tom příspěvkovky jsou co se týče provozního kapitálu, pohledávek a podobně. V tuto chvíli nemáme žádnou problematickou organizaci a jejich rozpočty jsou nastaveny přiměřeně.

Technické služby města Hořice jsou společnost s ručením omezením. Neuvažujete, že by se vrátily do režimu příspěvkové organizace?
To jsou vždy určité názorové vlny. Ta změna měla svoji logiku a technické služby teď fungují. Neuvažujeme o takovém dramatickém kroku.

Jste spokojeni s ředitelkou městské nemocnice Romanou Mrázovou, která více než před rokem nastoupila do funkce a začala provádět změny?
Když jsme vybírali nového ředitele, chtěli jsme manažera. Toho jsme si vybrali. Nemocnice funguje v černých číslech. Paní ředitelka chtěla zařízení ihned poznat od základů až po půdu a má ho dobře zmapované. Postupně řešíme nejpalčivější problémy. Loni to byly vjezdy do areálu, odvlhčení severní strany. Nyní přišly na řadu katry a protipožární opatření.