„Akce se koná každoročně již od roku 1990 jako oslava Světového dne mládeže, kterým je Květná neděle. Je určena věřícím nebo sympatizujícím mladým lidem od čtrnácti do pětadvaceti let,“ sdělila Ludmila Horáčková z královéhradeckého diecézního centra pro mládež.

Setkání začne v devět hodin ve velkém sále kulturního domu Střelnice.

„Středem společné části bude kromě katecheze také nově jmenovaný arcibiskup pražský Mons. Dominik Duka OP, se kterým se mladí chtějí způsobem sobě vlastním rozloučit a tak říkajíc ho vypravit na cestu do Prahy,“ informovala Ludmila Horáčková.

Potom se mládež přemístí do Biskupského gymnázia, kde bude program pokračovat v tematických sekcích. „Účastníci se budou moci setkat se známými i méně známými osobnostmi v diskusích nad tématy, jako jsou například: identita v Bohu, dobrovolnictví, partnerské vztahy, povolání, závislosti, sexualita, uzdravení a osvobození či aktuální otázky života církve,“ uvádějí pořadatelé.

Pro odlehčení od duchovních témat bude připravena výtvarná dílna, škola modlitby a sport. „Tematiku letošního Roku kněží přiblíží křížová cesta městem. Den vyvrcholí v patnáct hodin slavnostní mší svatou v katedrále svatého Ducha,“ zvou veřejnost k účasti organizátoři.

„Cílem této každoroční akce je poskytnout prostor mládeži k setkání s podobně smýšlejícími vrstevníky, k dialogu a oboustranné zpětné vazbě s představiteli místní církve, k neformálnímu vzdělávání a námětům pro osobní růst,“ vysvětluje Ludmila Horáčková.

Královéhradecká diecéze

* Vznikla roku 1664 založením zdejšího biskupství. Její zeměpisná hranice se jen mírně liší od území bývalého Východočeského kra­je.
* Podle posledního sčítání lidu se ke katolické církvi přihlásilo asi 307 tisíc jejích obyvatel. Odhad počtu katolicky pokřtěných je asi 450 tisíc lidí.
* Diecéze je správně členěna do 14 vikariátů. Každý vikariát zastupuje kněz, který má funkci vikáře. Je prostředníkem mezi duchovními správci jednotlivých farností a biskupstvím.
* Každý vikariát tvoří několik farností: celkem je jich v diecézi 265. Většina kněží spravuje několik farností.