„Rozhodli jsme se připojit k oslavám Světového dne vody a otevřít naše tři největší provozy ČOV občanům. Chceme, aby se přišli podívat, co se dále děje s vodou, kterou doma dennodenně spotřebovávají, jak probíhá její čištění a jak ji vyčištěnou navracíme zpátky přírodě.

O den dříve, tedy v pátek, jsme pozvali místní základní a střední školy, které vezmou své třídy na prohlídku čistíren v rámci výuky biologie a chemie a tématu Voda. Chceme dětem a mladým lidem v praxi ukázat, že voda je cenný přírodní zdroj a její ochrana má smysl," uvedl předseda představenstva společnosti Pavel Šubr. Pro základní a střední školy jsou na pátek připraveny exkurze.

Během třicetiminutové prohlídky vysvětlí odborníci proces čištění vody a odpoví na dotazy.

„Na konci prohlídky bude pro studenty připraven vědomostní kvíz, kde si vyzkoušíme, jak pozorně poslouchali. Pokud správně odpoví, mohou soutěžit o drobné ceny jako je Mapa vody anebo vstupenky do bazénu v Hořicích a v Jičíně," láká studenty a žáky na prohlídku ředitel Richard Smutný.

Školy se hrnou

„O prohlídky byl velký zájem, během pár dní byly všechny termíny obsazené. Plánujeme navázat se školami bližší spolupráci a postupně pro ně připravit projekty a soutěže, které budou zaměřeny na téma voda v přírodě a ochrana vod," dodává ředitel VOS. Sobotní den otevřených dveří od 8 – 13 hodin je určený pro širokou veřejnost. Prohlídky již nebudou komentované, ale pro každého návštěvníka bude připraven informační leták, kde se dozví všechny potřebné informace o procesu čištění vody.

Vodohospodářská a obchodní společnost a.s. je jedinou regionální společností na Jičínsku dodávající kvalitní pitnou vodu a zajišťující čištění odpadních vod.

Společnost vlastní ze 100 % města a obce v regionu, kteří jsou jejími akcionáři. Provozuje celkem jedenáct čistíren odpadních vod, z nichž většina prošla rozsáhlou modernizací a rekonstrukcí.   Magdaléna Doležalová