První zastávkou byl benediktinský klášter, národní kulturní památka v Broumově. Dnešní podoba je výsledkem vrcholné barokní přestavby (1725-43) podle projektu Kiliána Ignáce Dientzenhofera, který je také autorem návrhů výzdoby vnitřních prostor kláštera, např. klášterního kostela sv. Vojtěcha, sakristie, refektáře – zde je vystavena kopie Turínského plátna, a klášterní knihovny. Ta patří mezi vzácně dochované klášterní knihovny v ČR, uloženo je v ní 17 000 svazků.

Další zastávkou byl hřbitovní kostel Panny Marie, postavený ve 13. století. Roku 1421 byl zničen požárem při obléhání města husity. Kostel byl znovu obnoven po r. 1450, dnes představuje nejstarší dochovanou dřevěnou stavbu ve střední Evropě.

PŘÍRODA, FARMA
Máte rádi přírodu a zvířátka? Chtěli byste zažít něco nového a neobyčejného? Pak navštivte farmu Wenet v Broumově. Každý návštěvník má možnost se setkat se zvířátky, jako byly např. lamy, oslíci, velbloudi, pštrosi a jiné.

Poté následoval oběd v restauraci Sokolovna. Pak, aby se dobře šlapalo, jsme po obědě navštívili Adršpašské skály. Adršpašská jezírka a vodopády jsou mimo jiné atraktivní tím, že kromě nádherných skalních útvarů se na prohlídkovém okruhu nacházejí i vodní plochy. K vidění jsou skály vysoké i kolem 100 metrů. Lze spatřit mimo jiné např. Starostu, Starostovou a jiné.

PODĚKOVÁNÍ
Po prohlídce skal následovala cesta k domovu. Též musím poděkovat Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje za poskytnutí sponzorského daru, bez něhož bychom tento nádherný zájezd nemohli uskutečnit.

Co máme ještě v plánu na rok 2017? Červnový termín bude ještě upřesněn, půjde o prohlídku automobilky TPCA v Kolíně, chrámu sv. Bartoloměje a dalších památek. V srpnu pak je v plánu výlet do Dolní Moravy – stezky v oblacích a vojenského muzea v Králíkách a další.    Alois Dejl