První naší zastávkou v Kutné Hoře byl hřbitov s kaplí Všech svatých, v jejíž kryptě je kostnice s ostatky několika desítek tisíc lidí. Kostnice byla naposledy upravována Františkem Rintem v 2. pol. 19 století, kdy byl z kostí zkonstruován například lustr nebo schwarzenberský rodový znak. V současnosti je lustr v rekonstrukci.

Další naše cesta vedla do Hřebčína v Kladrubech. Již při příjezdu do této obce bylo vidět, oč jde. Před prohlídkou hřebčína byla zastávka na oběd v Císařské jídelně. Bez závad. Poté následovala prohlídka areálu hřebčína. Vše se neslo v duchu starokladrubského koně. Po této prohlídce následovala projížďka všech účastníků zájezdu kočárem taženým nádhernými černoušky.

Další cesta následovala zpět do Kutné Hory, a to prohlídka Chrámu Sv. Barbory – patronky horníků. Byl založen na konci 14. století jako hornický kostel na okraji Kutné Hory.

Na závěr následovala prohlídka Vlašského dvora, národní kulturní památky, bývalé ústřední mincovny Českého království z počátku 14. století. Dnes je zde umístěno muzeum s expozicí ražby pražského groše, součástí prohlídky je i královská síň a kaple se secesní výmalbou manželů Urbanových.

Po absolvování těchto míst následovala příjemná cesta k domovu. Byli jsme velice spokojeni s vydařeným zájezdem a tímto chci pozvat turistickou veřejnost na další náš výlet, a to dne 26. srpna na Broumovsko a do Adršpašských skal. Již nyní se těšíme na vaši účast.   Alois Dejl