Následně Libuše Janišová seznámila přítomné s činností pobočky v uplynulém období, která byla velice rozmanitá a rozsáhlá, zvláště v kulturní činnosti. Zahrnovala v sobě návštěvu značného množství profesionálních i amatérských divadelních představení a koncertů jak v novopackém MKS, tak i mimo Novou Paku.

Výlety, zájezdy
Bohatou činnost místní pobočky dokumentují i výlety. Mezi jinými to byl velice pěkný červnový zájezd na Máchovo jezero spojený s projížďkou na výletní lodi a obohacený dopolední návštěvou hradu Houska. Tělesně postižení si nenechali uniknout ani společnou návštěvu slavnosti packého Slunovratu.

Výletů se dočkali i na podzim, kdy obohatili svoje poznání návštěvou skanzenu v Přerově nad Labem a prohlídkou Benátek nad Jizerou.

Dvakrát v loňském roce navštívili členové pobočky polské trhy; jarní zájezd obohatili návštěvou zámku v Častolovicích a podzimní prohlídkou zámku v Novém Městě nad Metují. Tým sedmi členů ve složení Miluše Líbalová, Margita Havlová, Pavel Marek, Hana Kendíková, Věra Doležalová, Alena Ouzká a Svatka Krsková reprezentoval pobočku ve sportovní soutěži pod názvem Hry bez hranic, pořádané spřátelenou organizací Život bez bariér v hale ZŠ 1 v Komenského ulici.

Výročka svazu postižených.

Každoročně patří k nejatraktivnějšímu zájezdu osmidenní pobyt v termálních lázních ve slovenském Velkém Mederu, kterého se loňského roku zúčastnilo padesát členů pobočky. Na tomto pobytu, který si všichni zúčastnění velice chválili, nejen tělesně pookřáli, ale vzájemně se během pobytu blíže poznali.

Zpestření cesty
Svoji cestu do termálních lázní obohatili návštěvou zámku ve Valticích a při cestě zpět sledovali, jak velké nákladní lodi překonávaly v plavebních komorách rozdílné výšky hladin pod přehradou a nad přehradou ve vodním dílu Gabčíkovo. Zaplavat si pačtí tělesně postižení jezdí společně s dětmi autobusem do plaveckého areálu v Jičíně.

Letošní plán se značně podobá činnostem pobočky v minulých letech. Nechybí samozřejmě opět značný počet divadelních představení a koncertů. Velice očekávaný zářijový zájezd do Velkého Mederu je již obsazen. Veselit se budou postižení, podobně jako loni, na Májové veselici. Gratulace ke kulatým výročím členů STP a návštěvy dlouhodobě nemocných, podobně jako tomu bylo i v minulých letech, jsou samozřejmostí.

V diskusi využili přítomní návštěvy packého místostarosty Josefa Hendrycha. Tentokráte otázky směřovaly k bezpečnosti různých křižovatek a připravovanému obchvatu města. Ve druhé části výroční schůze, kdy probíhala volná zábava s hudbou a tancem, bylo podáváno občerstvení. ⋌Míla Pour