Ne všichni členové zrušené jičínské pobočky počítají s účastí. Někteří už dokonce svaz opustili poté, co ve vší tichosti byla podle některých členů neoprávněně a také bezdůvodně Oblastní organizace Českého svazu bojovníků za svobodu Jičín ústředním výborem v říjnu loňského roku zrušena.

Podle ústředí k tomuto kroku došlo z reorganizačních důvodů, jiné zdroje hovoří o rozkolech mezi členy. Podle Jičínských k tomu nebyl žádný důvod.

„Pokud nám je známo, tak hlavní důvod pro zrušení naší organizace vidíme v tom, že jsme pozastavili členství Vilému Janouchovi, samozvolenému předsedovi OV, členovi ÚV a později místopředsedovi ÚV z důvodu hrubého porušování stanov, trvalého neplnění usnesení OV, porušování Směrnic pro hospodaření OV a ZO, nesprávného nakládání s dotacemi (příspěvky na činnost), nedemokratického způsobu jednání a jeho morálních vlastností," uvedl Břetislav Mizera, člen zrušené jičínské organizace a dodal:

„Nikdo se nás nezastal a dovolání proti rozhodnutí ústředního výboru prakticky není," tvrdí Mizera. Dnes má být v Jičíně založena nová organizace s názvem Jičínsko, která má sdružovat asi 85 lidí i z jiných oblastí. Dvaadvacet bývalých členů z jičínské oblasti ale požaduje založení samostatné organizace Jičín, případně sloučení s Hořicemi.

„V novém svazku by měli být lidé z Vrchlabí, Dašic, ale s těmi se neznáme, tady je nikdo nechce," je rozhořčen návrhem ústředí Břetislav Mizera.