V legendách bývá často zaměňován za apoštola Matouše. Jemu připisované evangelium, o němž mluví některé pozdně středověké prameny, se nedochovalo, a protože jej neuvádí žádný starý pramen, tak pravděpodobně jde o falsum nebo fikci. Byl považován nejen za patrona tesařů a řezníků, ale i za ochránce úrody.

Proto v podvečer jeho svátku třásl hospodář stromy a modlil se „Prosím, prosím svatého Matěje, ať nám hojně ovoce naděje, kamkoli se můj hlas rozleje."

V okolí Příchovic s hospodářem chodily bosé děti, které při této modlitbě tloukly do stromů vařečkou, což mělo zajistit super úrodu ovoce.

Pranostika." Svatý Matěj láme led, není-li ho, zmrzne hned" Zajímavá je i průpovídka „Na svatýho Matěje rampouchy- úrodný rok na mouchy". ÚSLOVÍ:"Tá mušíla na Matěje dostať kverlikem" o prvorodičce, která porodila trojčata. Kverlik je místní název pro kvrdlačku. „Lenochoj je perd platný vřískať na Matěje" o hospodáři, který se spíš než na vlastní práci spoléhá na zázračnou pomoc z hůry.  Aleš Jaluška