„Pořízené vybavení využívají žáci v oborech geotechnika, kamenosochařství a konzervátorství a restaurátorství. Celkové výdaje ve výši 10,8 milionu korun pokryje dotace z IROP, kraj se na této částce podílí deset procenty,“ sdělil radní pro investice Václav Řehoř.

S novinkami a technicky zaměřeným studijním oborem Geotechnika se se nejen zájemci o studium mohou seznámit v sobotu 16. února od 9 do 16 hodin v rámci Dne otevřených dveří.

Kamenická škola nabízí čtyři čtyřleté obory zakončené maturitní zkouškou: geotechnika (těžba a zpracování kamene), kamenosochařství, konzervátorství a restaurátorství a užitá malba.

Ilustrační foto.
Snímek bořící citlivé tabu uvidíte v Židovské 100