Vodohospodářská společnost zatím problémy s nedostatkem vody plošně nezaznamenala, ojediněle jsou problémy v některých obcích, kam jičínská VOS v letních měsících pravidelně vodu dováží.

„Na přelomu července a srpna byla vlivem klimatických podmínek vyhlášena na Jičínsku a Novopacku nařízení, která omezují odběr vody z vodních toků a nádrží a také odběr z domácích studní, a to až do odvolání. Na Hořicku bylo vydáno též upozornění občanům, aby vodou šetřili," uvedl ředitel VOS Richard Smutný s tím, že tato společnost zatím plošně problémy s vodou nezaznamenala, byť jsou ojediněle lokality, kam se voda již nyní musí dovážet.

Z více zdrojů
Pitné vody je tak zatím pro obyvatele dostatek. „Většina našich zdrojů jsou poměrně hluboké vrty a dodávka vody pro větší města je vždy vícezdrojová. Například pro Jičín máme vodu ze třech pramenišť – z Lázní Bělohrad, Mlázovic a Studeňan. Zásobení pitnou vodou máme průběžně pro větší města zabezpečeno také díky velkým vodojemům – pro Jičín to je Zebín, kde jsou obrovské akumulační nádrže . Další menší je pak na Čeřovce," uvedl ředitel a doplnil, že Hořice jsou zásobovány z vodojemu na vrchu Gothard a Villa Anna, další, menší o objemu 500 m³, je na Čeřovce. Nová Paka má zase zásobárnu pitné vody Staré Paky. „Situaci, že by zde hrozil nedostatek pitné vody, zatím můžeme vyloučit, avšak i my prosíme občany, aby pitnou vodou v rámci možností šetřili," dodává Richard Smutný.

Jiná situace je ale v některých menších obcích, kam se voda musí dovážet v suchém období již téměř pravidelně.

Dovážka vody
Takovou obcí jsou například Úbislavice na Novopacku, kde jsou pouze mělké zdroje, které nestačí v současné době pro zásobení obce. Sem se tedy musí voda dovážet.

„Denně vozíme zhruba osm cisteren vody do vodojemu, který se nachází u obce Zboží. Nedostatek vody je v této lokalitě ale bohužel dlouhodobým problémem, který se bude muset v budoucnu řešit, " popisuje vedoucí provozního střediska v Nové Pace Jiří Bareš.

Voda se musí dovážet také na Hořicko. Konkrétně do obcí Bříšťany a Doubrava.
„Obyvatele zásobíme pitnou vodou z úpraven vody v Hořicích. Obyvatelé si ale mohli všimnout, že vodu dováží oranžová cisterna z Mladé Boleslavi. To je z toho důvodu, že nám naše cisterna v minulých dnech vypověděla službu. Vypůjčili jsme si tedy techniku od kolegů z Boleslavi, abychom dovoz vody i zde zabezpečili," vysvětlil mladoboleslavskou pomoc Richard Smutný.