Více než sto studentů–seniorů při závěrečném semináři převzalo pamětní listy za účast na 17. semestrálním kurzu. Zároveň mohli lépe poznat město pohádky. Organizátorem byla Knihovna Václava Čtvrtka ve spolupráci s městem.

„O pořadatelství jsme se přihlásili sami, chtěli jsme prezentovat naše krásné město," zdůvodnila konání akce na zámku ředitelka místní knihovny Jana Benešová.

Virtuální univerzita třetího věku (VU3V)
Nadcházející letní semestr virtuální univerzity třetího věku začíná 30. ledna 2017 v Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně v 9 hodin. Na opakující kurz Etika jako východisko z krize společnosti knihovna láká nové studenty. Přednášejícím je PhDr. Jan Šolc, pedagog, politik, excelentní rétorik. Druhý kurz Barokní architektura v Čechách přednáší studentům již známý docent, též výborný rétorik, Mgr. Martin Pavlíček Ph. D., pedagog z Univerzity Palackého v Olomouci.
Virtuální Univerzita třetího věku je jedna z forem Celoživotního vzdělávání organizovaná Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze. Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně je konzultačním střediskem VU3V. Další podrobné informace lze získat na webu knihovny či osobní konzultací přímo v knihovně.


„Virtuální Univerzita třetího věku je jednou z forem Celoživotního vzdělávání pod záštitou Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze. Tato forma vzdělávání zpřístupňuje přednášky univerzitního typu bez ohledu na vzdálenost od vysokých škol, ve kterých probíhá prezenční seniorské vzdělávání," vysvětluje tutorka Lenka Dědečková z jičínské knihovny.

Právě knihovna je jedním z konzultačních středisek, kde mají senioři přístup k semestrálním kurzům. Lékař Vilém Hofman z jičínského střediska při této příležitosti převzal diplom Nadace Charty 77. 

Jak to vidí Michaela Sehnalová:

Na promoci není nikdy pozdě!

Již před sedmou hodinou ranní se sešli studenti Virtuální univerzity třetího věku na autobusovém nádraží v Jičíně. Za doprovodu své tutorky Bc. Lenky Dědečkové a ředitelky Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně Mgr. Jany Benešové vyrazili autobusem na slavnostní promoci, která se konala v aule České zemědělské univerzity v Praze.

Virtuální univerzita třetího věku je forma celoživotního vzdělávání. Zprostředkovává seniorům přístup k přednáškám univerzitního typu bez ohledu na vzdálenost od univerzit, a to díky konzultačním střediskům. Knihovna Václava Čtvrtka je jedním z konzultačních středisek, ve kterém se senioři schází během jednotlivých kurzů. Dle pravidel domovské univerzity jsou studenti po absolvování šesti kurzů pozváni k slavnostní promoci. Jelikož byl při spuštění projektu v Jičíně o studium velký zájem, byl vypraven autobus, který seniory odvezl hromadně přímo k České zemědělské univerzitě v Praze.

Senioři si virtuální univerzitu oblíbili především z důvodu lepší socializace. Ti jičínští vytvořili opravdu dobrou a sehranou partu. Jsou to spolužáci v pravém slova smyslu. Témata přednášek jsou pro ně atraktivní, a tak se scházejí v knihovně ještě před zahájením „vyučování" a debatují nad tím, co se dozvěděli v minulých hodinách, a jak zvládnuli test. Skvělí spolužáci, příjemné prostředí a milá paní tutorka jsou i důvodem pro pokračování v dalším vzdělávání se.

„Díky paní Lence Dědečkové jsme byli velmi spokojení, protože si nás velice váží, snažila se nám poskytnout co nejvíce informací. Budu chodit dál, protože je tam dost příjemných lidí a je to fajn. Jde i o setkávání lidí," říká čerstvá absolventka paní Libuše Kasková.

Virtuální univerzitu třetího věku navštěvují i studenti, kteří již v mládí některou z univerzit vystudovali a promoce pro ně není novým zážitkem. Sami ale říkají, že toto je pro ně příjemné doplnění vzdělání i z jiných oborů, než kterým se věnovali celý svůj život v zaměstnání. I oni jsou tedy se studiem spokojeni a budou pokračovat společně s dalšími spolužáky.

Atmosféra během samotné promoce byla opravdu důstojná, se všemi náležitostmi, které k dané akademické slavnosti patří. S vážností celé ceremonie byly spokojeny především ředitelka jičínské knihovny Jana Benešová a tutorka Virtuální univerzity třetího věku pro konzultační středisko v Jičíně Lenka Dědečková.

„Atmosféra byla moc pěkná. Myslím, že se to studentům líbilo. Situaci berou vážně, pěkně se na to obléknou a naladí. A vůbec, celý ten den je příjemný," říká Lenka Dědečková. „Mně se promoce velmi líbila. Hlavně oceňuji, že univerzita opravdu dává celé události vážnost. Je to krásné závěrečné ocenění snahy seniorů, kteří věnují svůj volný čas sebezdokonalování a vzdělávání," dodává Jana Benešová.

Znějící studentská hymna Gaudeamus, společný slavnostní oběd a výlet do Obrazárny Pražského hradu byly už jen třešničkami na dortu tohoto nezapomenutelného dne. Již nyní se studenti těší na další slavnostní setkání. Ve čtvrtek 19. 1. 2017 pořádá jičínské konzultační středisko celostátní závěrečný seminář Virtuální univerzity třetího věku v Porotním sále Valdštejnského zámku.     Michaela Sehnalová