Za družbou dvou škol je profesor Jan Tomíček. Německá skupina byla ubytována u svých zdejších kamarádů a spolu s nimi se účastnila zajímavého programu. Kromě seznámení se školou a způsobem výuky navštívili studenti Jičín, Prahu a o víkendu odjeli vlakem zpět domů. Ještě v pátek stačili dokončit společný projekt, kterým byl kalendář na příští rok.

Na každé straně jsou dvě fotografie, jedna naše a druhá z Cottbusu. Obě spojuje kresba. Cílem výměny bylo, aby čeští a němečtí studenti museli používat jako dorozumívací jazyk angličtinu s využitím jednotlivých slov v češtině a dolnolužické srbštině, minimálně němčinu, kterou čeští studenti zatím moc neovládají.

Studentka kvinty Martina Schovánková má návštěvu v Německu již za sebou. „Musím říci, že oni jsou na tom s angličtinou lépe než my. Jinak bych neřekla, že jsou mezi námi nějaké rozdíly. Chodíme stejně oblékáni, životní styl je podobný. Snad jen to, že je u nich jakási uvolněnější atmosféra. To je vidět ve škole i doma. Ve škole se nepřezouvají a chodí tak, jak přišli.

Zajímavé je, že doma také nevyhledávají pohodlné oblečení na převlek, ale až do pozdních hodin jsou v tom, v čem po celý den. To mne trochu překvapilo,“ uvedla Martina. A v čem byla pozitiva její návštěvy v Německu? „Především v tom, že jsem se přesvědčila, že jim nemáme co závidět, jsme na tom stejně. Důležité je, že jsem se zdokonalila v angličtině, a o to hlavně šlo. Vycházeli nám vstříc, a to dokonce i skladbou jídel,“ dodala studentka.

Stejně vstřícně se k německé návštěvě chovali i hostitelé u nás. „Pokud bude pokračovat korespondence a navázaná přátelství, budu jen rád,“ uvedl iniciátor akce, doktor Jan Tomíček z hořického gymnázia.