Tito studenti spolu s panem Douskem uspořádají dne 11. prosince šachový turnaj v rámci školy. Tento turnaj předchází okresnímu šachovému turnaji. Všichni víme, jak jsou studenti naší školy výborní šachisté. Přejme jim tímto hodně úspěchů. ⋌(jh)